Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Framstegspartiet (1), og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Kan statsråden garantere at den gjenstående utbyggingen av E18 og E39 gjennom Agder, og deler av Telemark og Rogaland, ikke vil bli forsinket som følge av at nye prosjekter kommer inn i porteføljen til Nye Veier, og hvilke føringer vil statsråden legge på rekkefølgen i utbyggingsporteføljen til selskapet, dersom Nye Veier får et utvidet ansvar for flere nye strekninger?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Regjeringen peker på at nye redningshelikoptre vil bedre beredskapen på Agder, men samtidig ser det ut til at de nye helikoptrene ikke kan lande på helipadene til Sørlandet sykehus i Arendal og Kristiansand.
  Hvilke tiltak vil helseministeren iverksette for å løse problemet med at nye redningshelikoptre ikke kan lande ved sykehusene i Arendal og Kristiansand, og når vil disse tiltakene bli iverksatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden garantere at det vil gis tilstrekkelige økonomiske rammer til de regionale helseforetakene (RHF), slik at ikke døgntilbudet i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) reduseres som følge av kommende anbudsrunder?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for at flere slagrammede skal få anbefalt oppfølging (etterkontroll) i spesialisthelsetjenesten, og hvordan vil statsråden sørge for at flere slagrammede skal få oppfylt sitt behov for opptrening, som er en viktig en del av rehabiliteringen etter hjerneslag?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Hvordan henger det sammen at en parlamentarisk leder for ett av regjeringspartiene varsler krav om et statlig løft for finansieringen av Gullknapp, samtidig som regjeringen kutter hele statstilskuddet til flyplassen, er dette et krav samferdselsministeren stiller seg bak, og hvordan blir Agder fylkeskommune konkret kompensert for at de nå får overført finansieringsansvaret for Gullknapp, og hva kan Gullknapp forvente av tilskudd fremover som følge av den endringen regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for 2021?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet