Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Framstegspartiet (1), og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Finansdepartementet anslo i desember 2021 at strømutgiftene for offentlig sektor samlet, økte med 420% fra 2020 til 2021. Ingen bedrifter har tilsvarende økonomiske muskler som staten.
  Kan statsråden derfor redegjøre for hvilke tiltak som er planlagt for næringslivet (både små og mellomstore bedrifter, samt store bedrifter og kraftkrevende industri) for å avhjelpe de skyhøye strømprisene, slik at vi ikke opplever utflagging og konkurser pga. strømprisene?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kunnskapsministeren

  Vil statsråden raskt sørge for å få på plass et møte og en dialog med Aktive Fredsreiser og Hvite Busser, og samtidig se på mulige ordninger som kan få begge disse virksomhetene gjennom koronakrisen?
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Statnetts styre reduserte nivået på nettleien for 2021 med 24 pst. sammenlignet med 2020. Dette gjorde Statnett med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen?mange har?som følge av koronapandemien.?I år har derimot Statnett økt tariffsatsene med 6,5 pst. igjen. De siste kvartal og til dags dato har Statnett dratt inn enorme inntekter som konsekvens av skyhøye kraftpriser og skyhøy eksport av kraft. Med bakgrunn i den vedvarende koronakrisen, og dagens kraftpriser som årelater befolkningen og næringslivet, kan statsråden redegjøre hvor mye Statnett vil, og kan, redusere nettleien i 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Hvor mye høyere strømregning får en gjennomsnittsfamilie i sør med et årlig strømforbruk på 20 000 kw/t, i vintermånedene januar, februar, og mars hvis regjeringens nye forventede økte strømpris for kvartalet slår til, målt mot siste 10 års gjennomsnittlig kw/t-pris?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til næringsministeren

  Statsråden bes redegjøre for konsekvensutredningen og rasjonalet bak at bedrifter som ble pålagt å stenge på 1 dags varsel i desember pga corona/omikron, måtte bekoste vanlig antall permitteringsdager, samt får kun 85% støtte av kostnader(lønn ikke inkludert), under forutsetningen at de ikke går med overskudd (noe bedrifter må gjøre for å drive sunt og betale lån og lønn).
  Kan statsråden også redegjøre for hvorfor aktivitetstilbud for barn, som Skyland Trampolinepark i Agder, Rogaland og Telemark, pålegges å holde stengt, mens klatreparker, fotballtrening, treningssentre og annet kan holde åpent så lenge de følger smitteverns hensyn?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet