Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Framstegspartiet (1), og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  I jula gikk det et større ras på E18 mellom Risør og Tvedestrand. Heldigvis ble ingen drept eller skadet. Geologer sier at området fortsatt er utrygt med tanke på nye ras.
  Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre denne strekningen på E18 mot nye ras, og vil statsråden ta ytterligere grep for å få fortgang på en ny og trafikksikker 4-feltsvei mellom Risør og Tvedestrand?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Kan samferdselsministeren forsikre om at tidligere løfter knyttet til fremdriften av utbyggingene på E18 og E39 ligger fast, eller vil deler av disse strekningene kunne bli forsinket som følge av at samferdselsministeren nå legger opp til en konkurranse med flere nye veistrekninger, uten at det følger økte bevilgninger med?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan vil statsråden sørge for en bedre oppfølging av vedtak 840, i tråd med stortingsflertallets merknad ved budsjettbehandlingen, med konkrete tiltak som sikrer at ettervern blir en integrert del av behandlingstilbudet for pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser?
 • Spørjetimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  I 2016 ble det meldt om 191 tilfeller av legemiddelmangel i Norge, i 2017 358 tilfeller og i fjor hele 684. Mangel på blodtrykksmedisiner kan f.eks. skape utfordringer for 50 000 nordmenn. Noen ganger gir dette praktiske utfordringer som behov for ny legetime, andre ganger kan de helsemessige konsekvensene bli mer dramatiske. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette mot legemiddelmangelen, og kan han garantere at liv og helse ikke kommer i fare som følge av manglende tilgang på medisiner?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Kan helseministeren garantere at fremdriften og mandatet for rusreformen ligger fast, uavhengig av hvordan regjeringsforhandlingene med KrF går?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane