Justiskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er rettsvesenet, kriminalomsorg, politiet, andre justisføremål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, allmenn lovgjeving for forvalting, straffelovgjeving, prosesslovgjeving, allmenn sivillovgjeving og meldingar frå Nasjonal institusjon for menneskerettar og andre saker som gjeld verksemda til institusjonen.

Medlemene i komiteen

Medlemene i justiskomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via
det samla oversynet over høyringane i komiteen.

Komiteen bed om at høyringsinstansane tek med høyringsnotat i 15 eksemplar til høyringa, eventuelt sender til postmottaket til komiteen i forkant av høyringa.

Parlamentarisk verksemd fram mot sommaren og hausten 2020.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Justiskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: justis@stortinget.no

Komitésekretær

Trude H. Lyng
Telefon: 23 31 30 80

Komitésekretariatet

Tore Fossum
Telefon: 23 31 37 47

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

  • Illustrasjonsfoto.

    Skriftlige innspill Dokument 8:63 S (2019–2020) og Dokument 8:128 S (2019–2020)

    Justiskomiteen imøteser gjerne skriftlige innspill til Repesentantforslag 63 S (2019–2020) m ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov og Repesentantforslag 128 S (2019–2020) om sikring av lokalt tilstedeværende politi i Oslo.

    (08.10.2020)

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle