Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Kan Utenriksministeren redegjøre for Norges stemmegiving i saken, og hva vil hun gjøre for å sikre at granskningskommisjonen får en balansert tilnærming, slik at også palestinske aktører som Hamas granskes?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

  Kan Statsråden være vennlig å svare fullstendig på mitt skriftlige spørsmål nr. 634 fra 10.12.2021, inkludert en tabell 3 med de modifikasjoner som er beskrevet der?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Kan statsråden gjere greie for og dokumentere kva meterpris som er nytta i ferjefri E-39 prosjektet Møreaksen på både undersjøisk tunell, andre tuneller og bruer, og samtidig gjere greie for kva meterpris som er brukt i rapporten frå Statens vegvesen/Norconsult i tilleggsutgreiinga for fjordkryssingsalternativet Romsdalsaksen, også gjeldende erfaringstall for flytebruer?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden gripe inn og sørge for at direktører i helsesektoren ikke kan frata pasienter resept på godkjente medisiner de betaler for selv?
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Olje- og gassnæringa er Noregs viktigaste næring og står for ein svært stor del av Noregs inntekter. Næringa har også tusenvis av norske arbeidsplassar. Regjeringa har i forlik med SV i framlegg til statsbudsjettet lagt til grunn ei CO2-avgift på olje- og gassnæringa på heile 28 pst., og stoppa 26. konsesjonsrunde. Korleis vil denne CO2-avgifta påverke olje- og gassnæringa her i Noreg negtivt, og korleis vil stoppordren for 26. konsesjonsrunde påverke næringa og arbeidsplassane med tanke på tapte oljeinntekter?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet