Pasientfokus (PF)

Pasientfokus har 1 representant på Stortinget.

Kontaktinformasjon

Pasientfokus' stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Irene Ojala, stortingsrepresentant Pasientfokus: Mobil 45 72 31 09, irene.ojala@stortinget.no
Sara-Kristine Loso, rådgiver Pasientfokus: Mobil 90 82 29 30, sara.kristine.loso@stortinget.no

Pasientfokus sin heimeside

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
41 Ojala, Irene