NATOs parlamentarikarforsamling

NATOs parlamentarikarforsamling (NATO PA) er ein internasjonal organisasjon for parlamentarikarar frå medlemslanda i NATO. Forsamlinga vart oppretta i 1955 og har hovudsete og sekretariat i Brussel.

Logoen til NATO PA.
Logoen til NATO PA.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikarforsamling er teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om NATOs parlamentarikarforsamling og den norske delegasjonen.

Nettstaden til Natoparlamentarikarforsamlinga. 

På nettstaden til NATO, www.nato.int, finn du m.a.:
Informasjon om organisasjonen NATO.
Oversikt over medlemsland i NATO.

Den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikarforsamling leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument)
Årsmelding 2012 (samledokument)
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011.

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Tybring-Gjedde, Christian FrP
Nestleder Navarsete, Liv Signe Sp
Medlem Helleland, Trond H
Medlem Marthinsen, Marianne A
Medlem Myrli, Sverre A
Varamedlem Elvenes, Hårek H
Varamedlem Kaski, Kari Elisabeth SV
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A
Varamedlem Westgaard-Halle, Lene H
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP