Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Referat

Liste over referat frå møte i Stortinget, møte i Europautvalet, kontrollhøyringar og enkelte andre komitéhøyringar.

Perioden 1814–2001: Register over Stortingets saker og publikasjonane som høyrer til (referat, sjå Stortingstidende), er digitaliserte og tilgjengelege frå eiga side på nettstaden: Stortingsforhandlingar 1814–2001.

Les meir om referat fra møta
Rss-feed om nye referat

Stortinget

Europautvalget

Høringer