Finn saka

Finn saka etter

(1 - 20 av 40)

Desember 2017 (17)

November 2017 (8)

 • Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)

  Prop. 151 L (2016-2017), Innst. 31 L (2017-2018), Lovvedtak 3 (2017-2018)

  Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordførar: Saka har fleire ordførarar
  Behandla: 30.11.2017

  Lovsak | Andre behandling
 • Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)

  Prop. 155 L (2016-2017), Innst. 33 L (2017-2018), Lovvedtak 2 (2017-2018)

  Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Leirtrø, Kirsti
  Behandla: 28.11.2017

  Lovsak | Andre behandling
 • Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

  Prop. 152 L (2016-2017), Innst. 32 L (2017-2018), Lovvedtak 1 (2017-2018)

  Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Gunnes, Jon
  Behandla: 28.11.2017

  Lovsak | Andre behandling