Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 49)

Februar 2019 (8)

Januar 2019 (4)

 • Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

  Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

  Saksordførar: Thommessen, Olemic
  Behandla: 15.01.2019

  Lovsak | Andre behandling
 • Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) (Lov-delen)

  Prop. 42 LS (2018-2019)

  Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) og samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Mehl, Emilie Enger
  Referert: 08.01.2019

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

  Prop. 43 L (2018-2019)

  Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Elvenes, Hårek
  Referert: 08.01.2019

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

  Prop. 44 L (2018-2019)

  Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Staalesen, Siri Gåsemyr
  Referert: 08.01.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Desember 2018 (18)