Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 84)

Mai 2018 (19)

April 2018 (23)

 • Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

  Prop. 83 L (2017-2018)

  Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Toppe, Kjersti
  Referert: 24.04.2018

  Lovsak | Komitébehandling