Historia til Stortinget

Historikk om Stortinget.

Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 50.

Røysterett for kvinner

Røysterettskampen prega Stortinget i meir enn 20 år, frå det fyrste framlegget vart handsama i 1890 til røysterett for kvinner vart innført i 1913.

Stortingssalen 7. juni 1905. Foto: Stortinget.

160 år med stortingsreferat

I 1857 vedtok Stortinget å ansette stenografer til å skrive ned og offentliggjøre det fullstendige referatet fra Stortingets forhandlinger. I de 160 årene siden den gang har stortingsreferentene gjort denne jobben.

Aung San Suu Kyi besøkte Stortinget i 2012. Foto: Stortinget.

Stortingets 100 år i utenrikspolitikken

I 1917 opprettet Stortinget en spesialkomité for utenrikske anliggende – forløperen til dagens utenriks- og forsvarskomité. Les om Stortingets 100 år i utenrikspolitikken.

Utsnitt av Christian Kroghs målarstykke av «parlamentarismens far», Johan Sverdrup. © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

Parlamentarismen i utvikling

Parlamentarismen er eit styresett som gjev parlamentet (Stortinget) kontroll over den iverksetjande makta (regjeringa).

Frå debatten i Stortinget i august 1963 om Kings Bay-ulukka på Svalbard. Foto: Per Svensson. Aftenposten/NTB scanpix.

Historisk dokumentasjon

Oversyn over nettpresentasjonar laga i samband med historiske markeringar, basert på dokument og bilete frå arkiva i Stortinget.

Anna Rogstad i Stortinget. Norsk Folkemuseum. Foto: Anders Beer Wilse.

Kvinner på Stortinget

Delen av kvinner på Stortinget er i dag på 39,6 prosent, med 67 kvinnelege mandat. Ver med på eit tilbakeblikk på kvinner, val og Stortinget.

I 1973 vart Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter (ALP) innvalt på Stortinget. Partileiar Anders Lange (biletet) døydde i 1974, og partiet skifte namn til Framstegspartiet i 1977. Foto: NTB scanpix.

Historia til partia

Det fanst ikkje parti i Noreg i 1814, men etter at dei fyrste vart skipa i 1884, har partia spela ei viktig rolle i det norske demokratiet.

Lukka dører.

Referat frå lukka møte

Møte i Stortinget er vanlegvis opne, men i enkelte tilfelle kan Stortinget avgjera at heile eller delar av eit møte skal haldast for lukka dører.

Tronstolen med dronningstol og prinsestol.

Tronstolen på Stortinget

Dei tre stolane som vert nytta ved den høgtidlege opninga av Stortinget, vert henta fram slik tradisjonen har vore i uminnelege tider.

Baksida av tronstolen.

Nummerering av storting

Kvifor var det det 159. storting som vart opna 2. oktober 2014? Korleis reknar ein for å koma fram til talet 159?