Historia til Stortinget

Historikk om Stortinget.

Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 50.

Røysterett for kvinner

Røysterettskampen prega Stortinget i meir enn 20 år, frå det fyrste framlegget vart handsama i 1890 til røysterett for kvinner vart innført i 1913.

Det norske flagg 1821–2021

I maidagene 1821 vedtok Stortinget det norske flagget vi kjenner i dag. Etter grundig debatt, og hele 18 forslag å vurdere, kom Stortinget frem til at de ønsket det røde, hvite og blå flagget – et symbol på frihet.

Fra første stortingsmøte etter frigjøringen. Foto: Stortinget.

Frigjøringsjubileet 2020

Den 8. mai 1945 kom freden til Norge etter fem år der tysk okkupasjon og nazistisk diktatur hadde fortrengt demokratiet.

Segl i Grunnloven. Foto: Stortinget.

Det første overordentlige storting

Høsten 1814 møttes den andre grunnlovgivende forsamling for å tilpasse grunnloven av 17. mai til unionen med Sverige. Målet var å bevare mest mulig selvstendighet for Norge.

Henrik Wergeland. Litografi av Alfred Fosterud, 1881. (Eier: Nasjonalbiblioteket)

Jødeparagrafen

En digital formidling av dokumenter til historien om Jødeparagrafen, § 2, siste passus, i Norges Grunnlov av 17. mai 1814.

Stortingets beslutninger til lov om formannskaper i kjøpstedene, underskrevet av lagtingspresidenten og odelstingspresidenten 24. august 1833. Foto: Stortinget

Formannskapslovene av 1837

Den 14. januar 1837 ble lov om formannskaper sanksjonert. De demokratiske prinsipper fra Grunnloven ble gjort gjeldende også i lokalt styre og stell. Veien lå åpen for utviklingen av den norske kommuneforvaltningen og det lokale selvstyret.

Årlige stortingssesjoner

Den 1. februar 1871 møttes Stortinget til en ny politisk hverdag. Fra dette året skulle stortingsrepresentantene møtes hvert år for å vedta statsbudsjetter og Norges lover.

Utsnitt av Christian Kroghs målarstykke av «parlamentarismens far», Johan Sverdrup. © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

Parlamentarismen i utvikling

Parlamentarismen er eit styresett som gjev parlamentet (Stortinget) kontroll over den iverksetjande makta (regjeringa).

Sanitetskvinner i lagtingssalen. Foto: Stortinget.

Spor etter 1. verdenskrig

Under første verdenskrig fikk Kristiania Sanitetsforening låne lokaler i stortingsbygningen når de skulle klargjøre forbindingsmateriell til hærens sanitet.

Terboven og Quisling i Eidsvollsgalleriet 1. februar 1942. Foto: Stortinget.

Da diktaturet fortrengte demokratiet

Okkupasjonstiden 1940–1945 var en unntaksperiode og et vendepunkt i norsk historie. Grunnloven, folkestyret og statsmaktene var satt ut av spill. Demokratiet og rettsstaten ble erstattet med et totalitært diktatur under en okkupasjonsmakt.

Den politiske pressens barndom

I 1821 lovet redaksjonen i avisen Morgenbladet at de skulle trykke referater fra stortingsmøtene. Dette innledet pressens arbeid med å referer fra politiske debatter. 

Stortingets presselosje 1920-2020

I 1920 dannet journalistene på Stortinget sin egen forening. Hensikten med etableringen var å sikre gode arbeidsforhold for sine medlemmer. 

Legodemonstranter foran stortingsbygningen i lego. Foto: Stortinget.

Protest og politisk aktivisme

I Stortingsarkivet finnes store mengder av postkort, underskriftslister, brev og opprop som Stortinget har mottatt gjennom årenes løp.

Et illustrerende bilde fra Kings Bay-debatten av den sittende statsminister Einar Gerhardsen, som går ned av Stortingets talerstol, og den neste statsministeren, John Lyng, som er på vei opp på talerstolen. I bakgrunnen ses flere representanter med solbriller til beskyttelse mot NRKs skarpe lyskastere, som stod på under hele det 12 timer lange møtet den 20. august. Foto: Aftenposten. NTBscanpix.

Kings Bay-saken

Eksplosjonen i Kings Bay-gruven på Svalbard den 5. november 1962, der 21 gruvearbeidere mistet livet, utløste et politisk jordskjelv i Norge.

Stortingssalen 7. juni 1905. Foto: Stortinget.

160 år med stortingsreferat

I 1857 vedtok Stortinget å ansette stenografer til å skrive ned og offentliggjøre det fullstendige referatet fra Stortingets forhandlinger. I de 160 årene siden den gang har stortingsreferentene gjort denne jobben.

Aung San Suu Kyi besøkte Stortinget i 2012. Foto: Stortinget.

Stortingets 100 år i utenrikspolitikken

I 1917 opprettet Stortinget en spesialkomité for utenrikske anliggende – forløperen til dagens utenriks- og forsvarskomité. Les om Stortingets 100 år i utenrikspolitikken.

Grunnloven av 4. november 1814.

Norges dokumentarv

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Flere dokumenter fra Stortingets arkiver finnes i det norske registeret.

Svalbardtraktaten 1920

I 2020 var det 100 år siden inngåelsen av Svalbardtraktaten. Traktaten er unik i internasjonal sammenheng. Den gir Norge full suverenitet over området, samtidig som den gir oss ansvaret for å sikre likebehandling av borgere og selskaper fra de 44 landene som har sluttet seg til traktaten.

Eske av tre med inskripsjonen «Noe av Stalingrads blodige jord med en tysk kule 1942–1943» på russisk. Gitt til en stortingsdelegasjon i anledning besøk i Stalingrad 18.8–7.9.1956. Foto: Stortinget.

Gaver i Stortinget

Det er i ulike offisielle sammenhenger vanlig at Stortinget mottar og gir bort gaver. Stortingsarkivet registrerer og oppbevarer mange av gavene som Stortinget mottar.

Frå debatten i Stortinget i august 1963 om Kings Bay-ulukka på Svalbard. Foto: Per Svensson. Aftenposten/NTB scanpix.

Historisk dokumentasjon

Oversyn over nettpresentasjonar laga i samband med historiske markeringar, basert på dokument og bilete frå arkiva i Stortinget.

I 1973 vart Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter (ALP) innvalt på Stortinget. Partileiar Anders Lange (biletet) døydde i 1974, og partiet skifte namn til Framstegspartiet i 1977. Foto: NTB scanpix.

Historia til partia

Det fanst ikkje parti i Noreg i 1814, men etter at dei fyrste vart skipa i 1884, har partia spela ei viktig rolle i det norske demokratiet.

Tronstolen med dronningstol og prinsestol.

Tronstolen på Stortinget

Dei tre stolane som vert nytta ved den høgtidlege opninga av Stortinget, vert henta fram slik tradisjonen har vore i uminnelege tider.