Historia til Stortinget

Historikk om Stortinget.

Stortingssalen 7. juni 1905. Foto: Stortinget.

160 år med stortingsreferat

I 1857 vedtok Stortinget å ansette stenografer til å skrive ned og offentliggjøre det fullstendige referatet fra Stortingets forhandlinger. I de 160 årene siden den gang har stortingsreferentene gjort denne jobben.

Aung San Suu Kyi besøkte Stortinget i 2012. Foto: Stortinget.

Stortingets 100 år i utenrikspolitikken

I 1917 opprettet Stortinget en spesialkomité for utenrikske anliggende – forløperen til dagens utenriks- og forsvarskomité. Les om Stortingets 100 år i utenrikspolitikken.

Utsnitt av Christian Kroghs målarstykke av «parlamentarismens far», Johan Sverdrup. © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as.

Parlamentarismen i utvikling

Parlamentarismen er eit styresett som gjev parlamentet (Stortinget) kontroll over den iverksetjande makta (regjeringa).

I 1973 vart Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter (ALP) innvalt på Stortinget. Partileiar Anders Lange (biletet) døydde i 1974, og partiet skifte namn til Framstegspartiet i 1977. Foto: NTB scanpix.

Historia til partia

Det fanst ikkje parti i Noreg i 1814, men etter at dei fyrste vart skipa i 1884, har partia spela ei viktig rolle i det norske demokratiet.

Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 50.

Røysterett for kvinner

Røysterettskampen prega Stortinget i meir enn 20 år, frå det fyrste framlegget vart handsama i 1890 til røysterett for kvinner vart innført i 1913.

Anna Rogstad i Stortinget. Norsk Folkemuseum. Foto: Anders Beer Wilse.

Kvinner på Stortinget

Delen av kvinner på Stortinget er i dag på 39,6 prosent, med 67 kvinnelege mandat. Ver med på eit tilbakeblikk på kvinner, val og Stortinget.

Frå debatten i Stortinget i august 1963 om Kings Bay-ulukka på Svalbard. Foto: Per Svensson. Aftenposten/NTB scanpix.

Historisk dokumentasjon

Oversyn over nettpresentasjonar laga i samband med historiske markeringar, basert på dokument og bilete frå arkiva i Stortinget.

Tronstolen med dronningstol og prinsestol.

Tronstolen på Stortinget

Dei tre stolane som vert nytta ved den høgtidlege opninga av Stortinget, vert henta fram slik tradisjonen har vore i uminnelege tider.

Baksida av tronstolen.

Nummerering av storting

Kvifor var det det 159. storting som vart opna 2. oktober 2014? Korleis reknar ein for å koma fram til talet 159?

Lukka dører.

Referat frå lukka møte

Møte i Stortinget er vanlegvis opne, men i enkelte tilfelle kan Stortinget avgjera at heile eller delar av eit møte skal haldast for lukka dører.