Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Talerliste

Det foregår for tiden teknisk testing av Stortingets konferanseanlegg. Det vil kunne være aktivitet i talerlisten i perioder. Dette betyr ikke at det er et møte i Stortinget.

Talerlisten legges ut så snart behandlingen av saken er startet. Den viser alle planlagte taler, hvem som har holdt innlegg, hvem som taler nå, og hvem som står for tur. Listen oppdateres fortløpende underveis i møtet.

Talerlisten

Innstillinger
Åpne nett-TV i nytt vindu