Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Undersøkelsen av studentenes helse og trivsel kom i september 2018, men så seint som 4. mars 2019 uttalte statsråden til TV2 at hun synes tallene knyttet til studenter med psykiske vansker er alt for høye. Hvilke tiltak gjør statsråden for å ivareta studentenes psykiske helse, som Norsk studentorganisasjon savner tiltak rundt, og for å ta tak i utfordringene som går tilbake til da studentene var i 14–17 års alderen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til klima- og miljøministeren

  Hva er bakgrunnen for gjeldende begrensninger i regelverk og støttebeløp til solcelleanlegg for el-produksjon fra Enova, og hva kan gjøres for at det skal bli enda enklere og mer fristende for enda flere å installere solcellepaneler på taket?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsvarsministeren

  Når nye våpensystemer skal innfases, blir det et ressurspådrag for å ivareta innfasing samtidig som man skal drifte og utfase gamle systemer. Når utøvende ledd i Forsvaret og Forsvarsmateriell allerede opplever å være underdimensjonert, hvordan ser statsråden for seg at oppgradering og innfasing av nye systemer og nytt materiell ikke skal påføre personell uforsvarlig belastning eller gi svekket operativ evne før de nye systemene er klart?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Hvordan følger statsråden opp konklusjonene som sivilombudsmannen har gjort rundt begrepet «stor sannsynlighet» i spørsmål om tvangsmedisinering, og mener statsråden at dagens praksis med tvangsmedisinering på generelt grunnlag er i tråd med psykisk helsevernloven?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  I år er det satt av penger til å bygge 3 400 studentboliger, men studentsamskipnadene har kun søkt om 1450 nye boliger. Samskipnader som har søkt innen fristen bør ikke bli straffet for de som ennå ikke har søkt ved å måtte vente på en eventuell ny utlysning.
  Kan statsråden gi tilsagn til de 1450 nye studentboligene nå, før en eventuell ny utlysning på resterende tilskudd?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet