Aasrud, Rigmor

Aasrud, Rigmor (1960-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Oppland 2021-2025
Medlem
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
12 år, 62 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Utenriks- og forsvarskomiteen

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Medlem
09.10.2021 - 30.09.2025

Arbeiderpartiet

Leder gruppestyret
13.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Fødd 26.06.1960 i Jevnaker, Oppland

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 6 for Oppland, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 7 for Oppland, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Oppland, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 2021 - 2025, A.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 20.10.2009-30.09.2013, Stine Renate Håheim møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.2013-16.10.2013, Kjersti Stenseng møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 20.10.2009
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 20.10.2009

  2013-2017

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Andre nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 22.10.2013 - 17.06.2015
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.06.2015 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
  Andre nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2017 - 19.01.2018
  Medlem, Finanskomiteen, 19.01.2018 - 01.02.2018
  Første nestleder, Finanskomiteen, 01.02.2018 - 04.10.2019
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 04.10.2019 - 08.10.2019
  Første nestleder, Arbeids- og sosialkomiteen, 08.10.2019 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2016 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 24.10.2019 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyre

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 20.10.2009

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.10.2018 - 30.09.2021

  2021-2025

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 13.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, 21.10.2005 - 20.10.2009
  Statsråd, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 20.10.2009 - 31.12.2009
  Fungerende statsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 20.10.2009 - 20.12.2009
  Statsråd, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, 01.01.2010 - 16.10.2013
  Fungerende statsråd, Arbeidsdepartementet, 19.11.2010 - 03.01.2011

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gran ungdomsskole 1973-1976
 • Hadeland gymnas 1976-1979
 • Wangs undervisningssenter, stud.fag 1979-1980
 • BI, bedriftsøkonomi 1983-1985
 • Høgskolen i Volda, forvaltningsrett 2002
 • Høgskolen i Lillehammer, kommunikasjonsrådgivning 2003-2004

Yrke

 • Adm.-/øk.leder, Herz bilutleie 1979-1985
 • Avd.leder, Aas data 1985-1992

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gran kommunestyre 1979-1983, 1983-1987, ordfører 1995-1999, 1999-2003, 2003-2005
 • Medlem Gran formannskap 1987-1991, 1991-1995

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Gran 1983-1987
 • Medlem Styret for Hadeland Energiverk 1996-1999, Leder 1999-2005
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Oppland 1996-2000
 • Medlem Styret for Vestoppland folkehøgskole 1997-2001
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 1998-2000, Medlem 2000-2002
 • Medlem Styret for Høgskolen i Gjøvik 1998-2002

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Oppland A's kvinnebevegelse 1989-1991
 • Medlem DNAs landsstyre 1992-1997
 • Medlem DNAs internasjonale utvalg 1992-1993
 • Kvinnepolitisk sekretær DNAs kvinnebevegelse 1992-1995, nestleder 1995-1997
 • Medlem DNAs kommunalpolitiske utvalg 1993-1994
 • Medlem DNAs eldre utvalg 2005-2009
 • Medlem Socialist International, lokaldemokrati arbeidsgruppe frå 2006

Tillitsverv i organisasjonar

 • Nestleder Vestre Gran IL 1983-1985
 • Leder Gran håndballklubb 1987-1988

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Energibedriftenes landsforbund 2004-2005

Litteratur

 • Det Lykkelig valg, 1994