Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Hvordan kan en person som har vunnet en gevinst gjennom lovlig pokerspill i utlandet, og som er skattepliktig i Norge, ta med seg gevinsten hjem til Norge slik at den kan beskattes av slik reglene krever? (F.eks. kontooverføring, kontanter i en koffert, veksle de inn i gullblokker, bruke krypto, eller noe annet?)
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til næringsministeren

  Har næringsministeren foretatt seg noe i denne saken, og er hun kjent med hvorvidt Telenor har delt telefon/dataopplysninger om sine kunder med militærregimet/myndighetene i Myanmar?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Jeg takker for statsrådens tålmodighet og mange svar til meg, men tillater meg likevel å stille følgende spørsmål som ikke er besvart:
  Om en norsk borger overfører penger til egen konto/e-wallet i et lovlig utenlandsk e-pengeforetak registrert i et EU-land, finnes det lovhjemmel for å regne dette som betaling til/fra eller på vegne av et spillselskap?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Kan statsråden bekrefte at det er lovlig for nordmenn å spille på de utenlandske spillnettsidene som regjeringen/kulturdepartementet i høringen om DNS-blokkering foreslår at skal blokkeres bort/sensureres fra deres internett-tilgang, og vet hun om det finnes andre lovlige aktiviteter som nordmenn velger å foreta seg på nettsider/-tjenester som i dag er sensurert/blokkert bort fra deres internett-tilgang?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Prissmitte som følge av CO2-prising av utslipp fra elektrisitetsproduksjon i EU gjør norsk strøm dyrere enn den ellers ville ha vært. Siden norsk strøm i all hovedsak er utslippsfri kan prissmitten anses som en form for markedssvikt.
  Hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til å innføre en eksportavgift på strøm som kan korrigere denne markedssvikten, og hvordan kunne en slik avgift best utformes?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet