Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Noen ganger ber regjeringen om Stortingets samtykke til å ta inn EU-rett i EØS-avtalen før saken er behandlet i EØS-komiteen. Praksisen omtales som «forhåndsgodkjenning». En utfordring med forhåndsgodkjenning er at det ved endringer før eller under EØS-komiteens behandling vil kunne være slik at Stortinget reelt sett ikke har full oversikt over hva man har samtykket til. Er praksisen da i tråd med maktfordelingsprinsippet, Grunnloven og norsk lov for øvrig?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Hvilke ulemper og fordeler ser finansministeren med henholdsvis en selvstendig børs og en filialbørs i Oslo, og hvilket av disse alternativene ville hun ha foretrukket om hun kunne velge helt selv?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Ifølge NTB uttaler statsminister Erna Solberg 15. mai at utsettelsen av nedleggingen av fødetilbudet i Kristiansund vil gjelde til det nye sykehuset står ferdig.
  Kan statsråden bekrefte at dette stemmer, og vil han sørge for at det statsministeren sier vil bli fulgt dersom helseforetaket likevel går videre med sammenslåing før det nye sykehuset står ferdig?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  I statsbudsjettet fikk ansatte i jernbanen en real skattebombe i fanget fra statsråden. Fribilletten skulle nå skattlegges. Nå kommer nok en kalddusj. På grunn av regjeringens jernbanereform får tidligere NSB-ansatte i selskaper som Bane NOR og Baneservice nå beskjed om at de ikke får rabatten i skatteberegningen på 8 000 kroner som andre ansatte får. De skattes plutselig svært hardt for en rettighet de har hatt i hele sitt yrkesliv. Vil statsråden rette opp i denne urimeligheten?
 • Skriftleg spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Hva er bakgrunnen for at regjeringen i en pressemelding i forbindelse med budsjettforliket for statsbudsjettet 2019 sa at «det kan bygges 1 200 ekstra studentboliger i 2019» og at «Det kommer på toppen av de 2 200 studentboligene som allerede ligger inne i statsbudsjettet»?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet