Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvilke krav statlige virksomheter og foretak stiller i offentlige anbud når det gjelder krav til egenproduksjon for hovedentreprenør, antall arbeidstimer utført av fagarbeidere, lærlinger, samt begrensninger på innleie og antall underentreprenører, og kan statsråden redegjøre for hvilke erfaringer man har så langt med seriøsitetskravene?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til olje- og energiministeren

  Har oppgraderingen av Namsvassdammen ivaretatt krav i henhold til EUs vanndirektiv, føre var prinsipper knyttet til miljø ved valg av blant annet grønnstein, og sikker ivaretagelse av et nasjonalt laksevassdrag?
 • Skriftleg spørsmål fra Gaute Børstad Skjervø (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Tirsdag 23. februar kunne britiske The Guardian avsløre at foreløpige anslag sannsynliggjør at flere enn 6 500 gjestearbeidere er omkommet under arbeidene i forbindelse med det planlagte fotball-VM i Qatar i 2022.
  På hvilken måte påvirker disse avsløringene Norges syn på deltakelse og støtte til fotball-VM i Qatar?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Gjennom media er vi gjort kjent med at regjeringen vil innføre såkalte progresjonsprøver i grunnskolen. Det antydes at de nye testene skal erstatte kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver.
  Er det slik å forstå at regjeringen har til hensikt å avvikle karleggingsprøvene, hvis formål er diagnostisk og ment å hjelpe lærerne til å avdekke den enkelte elevenes behov for individuell oppfølging, og erstatte disse med tester som har et helt annet formål; å måle elevenes resultater løpende gjennom grunnskolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Vil regjerningen ta ansvar for å få på plass en spesialistgodkjenning for intensivsykepleiere som kobles til helsepersonellregisteret, slik at vi faktisk får en oversikt over antall utdannede og tilgjengelige intensivsykepleiere i Norge?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet