Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  På hvor mange av landets sykehus vil de nye redningshelikoptrene får vanskeligheter med å lande og hva er regjeringens plan for å løse dette problemet?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  ?Flere instanser har pekt på muligheten av å nedskalere prosjektet med nytt regjeringskvartal ved å bruke eksisterende regjeringsbygninger. Det kan spare penger og byggetid. Det er særlig muligheten til fortsatt å bruke R5 og UDs lokaler på Victoria terrasse som trekkes fram. En slik gjenbruk vil bety at flere av de byggene man nå planlegger, kan skrinlegges. Det gjelder særlig det såkalte D-bygget som i bybildet vil bli en mur ned mot Youngstorget og den østlige delen av sentrum. Vil regjeringen være helt uvillig til å drøfte en nedskalering?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til næringsministeren

  Anser næringsministeren Investinors investering i Vaskehjelp.no for å være i tråd med selskapets etiske retningslinjer?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Stortinget har slått fast at Sykehuset Namsos skal være akuttsykehus. Helikopterlandingsplass må løses på sykehusets arealer. Saken om tilpasning av landingsmulighetene vurderes i Justis- og beredskapsdepartementet. Namdalsavisa skriver 13. oktober at prosjektleder ikke vil anbefale midler til ny landingsplass ved Sykehuset Namsos. Hvordan vil statsråden sikre nødvendige investeringer i ny helikopterlandingsplass ved akuttsykehuset i Namsos slik at de nye "Sea Queen"-redningshelikoptrene skal kunne lande ved sykehuset?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvorfor er regjeringens forslag til bevilgning i statsbudsjettet 2021 til sykehusene nesten 2 milliarder lavere enn sykehusenes laveste anslag for hva som behøves for å skaffe nok smittevernutstyr, styrke intensivkapasitet og ta igjen utsatt behandling fra 2020?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet