Kjerkol, Ingvild

Kjerkol, Ingvild (1975-)

Helse- og omsorgsminister
Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Nord-Trøndelag 2021-2025
Ansiennitet:
8 år, 77 dagar

Gå til biletgalleri

Lagesen, May Britt møter fast for Kjerkol, Ingvild.

Tilhøyrer

Helse- og omsorgsdepartementet

Statsråd
14.10.2021 -

Biografi

Personalia

 • Fødd 18.05.1975 i Stjørdal, Nord-Trøndelag
 • Dotter av psykologispesialist Ole Meier Kjerkol (1946-2017) og sykepleier Bodil Johanne Kjerkol (1949-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2005 - 2009, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 2021 - 2025, A.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 14.10.2021-30.09.2025, May Britt Lagesen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 17.06.2015
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 17.06.2015 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

 • 2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 14.10.2021 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nord universitet, master i kunnskapsledelse til 2021
 • Ole Vig videregående skole, allmennfag fordypning i samfunnsfag og språk 1991-1994
 • NTNU, psykologi mellomfag, informatikk, ex.phil. 1995-1998
 • HIST, høgskolekandidat i drift og vedlikehold av edb-systemer 1999-2001

Yrke

 • Renholder hos RO-senteret Stjørdal 1990-1994 (deltid)
 • Au pair hos familien Sallustrau Fontainebleu, Frankrike 1994-1995
 • Butikkmedarbeider, Skomagasinet M/Pettersen 1994-2001 (deltid, perioder med heltid på sommer)
 • Assisten HVPU-omsorg, Stjørdal kommune 2001-2002
 • Lærer i fransk på ungdomstrinnet, Stjørdal kommune 2003-2007 (deltid, periode i heltid)
 • Næringspolitisk rådgiver i Allskog BA 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stjørdal kommunestyre 1995-1999, 1999-2003, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011
 • Medlem Stjørdal formannskap 2003-2007, 2007-2009

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 2003-2007, 2007-2009
 • Medlem fylkesråd, Nord-Trøndelag 2009-2011, leder 2011-2013

Offentlege verv

 • Leder Kontrollutvalget, Stjørdal 1993-2003
 • Nestleder Kontrollutvalg, Nord-Trøndelag 2003-2007
 • Medlem Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 2003-2007
 • Lagrettemann, doms- og skjønnsmann Frostating Lagmannsrett 2003-2007
 • Nestleder nemnda for bygg og eiendom, Stjørdal 2003-2007
 • Medlem ungdomsråd, Stjørdal 2003-2007
 • Medlem Representantskapet for kommunerevisjonen IKS 2003-2009
 • Medlem Representantskapet for kommunesektoren IKS 2003-2009
 • Medlem Midt-Norden komiteen 2003-2007
 • Medlem Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen 2005-2009
 • Medlem Regionalrådet for Værnesregionen 2005-2009
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved NTE Holding AS 2007-2009 (leder i valgkomiteen)
 • Styreleder og prosjektleder Styret for Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag 2009-2013
 • Nestleder Styret for regionalt forskningsfond Midt-Norge 2010-2013
 • Leder Norskehavsrådet 2011-2012
 • Medlem Generalforsamlingen i NTE Holding AS 2011-2013
 • Leder Trøndelagsrådet 2012-2013
 • Jurymedlem European Institute for Public Administration (EIPA) - European Public Service Award 2013
 • Nestleder Komité for plan, økonomi og regional utvikling, Nord-Trøndelag

Tillitsverv i parti

 • Kasserer/styremedlem Stjørdal Arbeiderparti 2002-2008
 • Medlem Arbeiderpartiets landsstyre 2006-2007
 • Styremedlem Nord-Trøndelag Arbeiderparti 2006-2008
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre frå 2009
 • Leder Stjørdal Arbeiderlag 2010-2012

Tillitsverv i organisasjonar

 • Styremedlem Steinvikholm Musikkteater AL 2006-2011 (heter i dag Opera Trøndelag BA)
 • Styreleder Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010-2012

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet Sparebank1 SMN 2004-2011 (medlem valgkomiteen)
 • Styremedlem Meråker Sanitetsforening Kurbad AS 2005-2007
 • Styremedlem Trondheim symfoniorkester 2008-2013
 • Styremedlem LEN Nyskaping AS 2010-2012