Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Miljøpartiet Dei Grøne

Det er 1 representant i stortingsgruppa til Miljøpartiet Dei Grøne etter valet i 2017.

Postadresse:

Miljøpartiet Dei Grønes stortingsgruppe
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 24 08
E-post: MDG.Postmottak@stortinget.no

Miljøpartiet Dei Grøne

Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Telefon: 23 69 94 11
E-post: mdg@mdg.no
Heimeside: http://www.mdg.no/

Grøn ungdom (GU)

Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Telefon: 23 69 94 11
E-post: gu@gronnungdom.no
Heimeside: www.gronnungdom.no

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
100 Bastholm, Une