Kristeleg Folkeparti

Det er 8 representantar i stortingsgruppa til Kristeleg Folkeparti etter valet i 2017.

Postadresse:

Kristeleg Folkepartis stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Sentralbordet: 23 31 30 50 
Telefaks: 23 31 38 55
E-postadresse: krf.postmottak@stortinget.no

Kristeleg Folkeparti

Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 10 28 00
Telefaks: 23 10 28 10
E-post: krf@krf.no
Heimeside: http://www.krf.no

Kristelig Folkepartis Ungdom

Adresse og telefaks som hovedpartiet
Telefon: 92 87 04 40
E-post: krfu@krf.no
Hjemmeside: http://www.krfu.no

Kristeleg Folkepartis Kvinner

Adresse og telefaks som hovudpartiet
Telefon: 23 10 28 00
E-post: mariam.rapp@tromsfylke.no 
Leiar: Mariam Rapp

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
60 Hareide, Knut Arild Leder gruppestyret
9 Grøvan, Hans Fredrik Nestleder gruppestyret
115 Bollestad, Olaug V. Medlem gruppestyret
4 Ropstad, Kjell Ingolf Medlem gruppestyret
132 Bekkevold, Geir Jørgen Første varamedlem gruppestyret
10 Bransdal, Torhild Andre varamedlem gruppestyret
73 Reiten, Steinar
126 Storehaug, Tore