Kristeleg Folkeparti

Det er 3 representantar i stortingsgruppa til Kristeleg Folkeparti.

Krf logo

Postadresse:

Kristeleg Folkepartis stortingsgruppe
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Sentralbordet: 23 31 30 50 
E-postadresse: krf.postmottak@stortinget.no

Kristeleg Folkeparti

Postboks 478 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 10 28 00
Telefaks: 23 10 28 10
E-post: krf@krf.no
Heimeside: http://www.krf.no

Kristelig Folkepartis Ungdom

Adresse og telefaks som hovedpartiet
Telefon: 92 87 04 40
E-post: krfu@krf.no
Hjemmeside: http://www.krfu.no

Kristeleg Folkepartis Kvinner

Adresse og telefaks som hovudpartiet
Telefon: 23 10 28 00
E-post: mariam.rapp@tromsfylke.no 
Leiar: Mariam Rapp

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
7 Ropstad, Kjell Ingolf Leder gruppestyret
115 Bollestad, Olaug Vervik
61 Ulstein, Dag-Inge