Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Telemark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til samferdselsministeren

  Vil enerettsmodellen i nytt drosjeregelverk bety at kun drosjesentral/løyvehaver med adresse i den aktuelle kommunen blir prioritert ved tildeling av enerett, og vil fem års tildeling av enerett sikre økonomisk forutsigbarhet for løyvehavere i de aktuelle kommunene?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Er statsråden tilfreds med at arbeidsplasser sentraliseres som en del av regjeringens oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen og kan statsråden gi noen form for garantier eventuelt pålegg til anbudsvinnende operatør/aktør om å benytte verkstedet i Skien og de øvrige verkstedene som BaneNor bygger og disponerer?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Lisenskontoret i Mo i Rana skal legges ned allerede i 2020. For å kompensere for de store utfordringene for de ansatte og for arbeidsmarkedet i kommunen, bestemte Kulturministeren at nasjonalbiblioteket skulle få 70 nye stillinger i samme kommune. Men det viser seg nå at det er svært få av Lisenskontorets 106 ansatte som kommer til å få en av disse.
  Er det i tråd med ministerens intensjon og hva vil hun gjøre for å følge opp stortingets ønske om å tilføre andre statlige arbeidsplasser til Mo i Rana?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Vil statsråden be Riksantikvaren igangsette en fredningsprosess av "Kongens Dam" på Herre i Bamble, Telemark?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til klima- og miljøministeren

  Hvordan mener statsråden at bruk av NOAHs nære samarbeidspartner Bergfald Miljørådgivere, som er innleid for å gi det faglige underlaget til ekspertutvalg og miljødirektoratet om mulig deponi i Brevik, vil påvirke tilliten til direktoratets og ekspertutvalget sine råd og kan statsråden garantere at han ikke vil overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken basert på slike råd?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet