Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Dokumentserien

Dokumentserien er ei samling av publikasjonar med opphav i Stortinget eller organ knytte til Stortinget.

Dokumentserien femner om rapportar frå Stortingets kontrollorgan, representantframlegg, skriftlege spørsmål, årsmeldingar frå Stortingets internasjonale delegasjonar og rapportar frå granskingskommisjonar. Ein del dokument ligg berre føre i PDF.

Perioden 1814–2001: Register over Stortingets saker og publikasjonane som høyrer til, inkludert dokumentserien, er digitaliserte og tilgjengelege frå eiga side på nettstaden: Stortingsforhandlingar 1814–2001.

2018-2019 (15)