Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

  Det pågår en ny bølge av voldelig forfølgelse mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia. Amnesty International melder at rundt 40 personer nå skal være fengslet i et regjeringsbygg i den russiske republiken og to er døde som følge av tortur. Vil regjeringen ta opp menneskerettighetsbruddene mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia med de russiske myndighetene?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kulturministeren

  Interessekonflikter mellom konsertscener/utesteder og ny sentrumsnær boligbebyggelse uten gode nok støydempende tiltak er en økende trussel mot kultur- og utelivstilbudet i norske byer. En løsning på dette problemet kan være å endre veilederen for musikkstøy og helse, slik at den nyeste aktøren i et område – f.eks. boligutbygger – har ansvar for f.eks. vern mot støy.
  Vil kulturministeren støtte en slik endring av byrdefordelingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Hvordan vil regjeringen sørge for at nordmenn som skjuler formue i Dubai/De forente arabiske emirater blir oppdaget og må betale skatt til Norge i tråd med lovverket, og vil regjeringen ta initiativ til bedre avtaler om informasjonsutveksling med Dubai?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Nylig viste Dagsavisen til at antallet ledere ved Folkehelseinstituttet hadde økt med om lag 20 prosent samtidig som man nedbemannet med 20 prosent som følge av blant annet regjeringens såkalte ABE-reform. Har statsråden noen oversikt som viser utviklingen i antall ledere per medarbeider innen statsforvaltningen de siste årene?
 • Spørjetimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og likestillingsministeren

  Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal vurdere behovet for en etikkinformasjonslov. Forbrukere har i dag få rettigheter til innsyn i hvordan f.eks. kobolt i mobiltelefoner og elbiler er produsert. Utvinningen av kobolt i Kongo foregår ofte under uverdige arbeidsforhold. Fredsprisvinner Denis Mukwege løftet denne problemstillingen i desember. Vil statsråden ta initiativ til en etikkinformasjonslov som sikrer forbrukerne rett til slikt innsyn?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane