Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Hvordan sikres norsk elektrisitetsforsyning i en krisesituasjon, og hvem i Norge har det formelle ansvaret for at kraftmagasinene ikke går tomme?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til klima- og miljøministeren

  Mange kommuner har ambisiøse planer om klimakutt fra veitrafikk og et aktuelt tiltak er å innføre nullutslippssoner.
  Hvilket rettslig handlingsrom har en kommune etter Vegtrafikklovens § 7, første ledd, til å opprette soner eller områder med spesielle krav til kjøretøy utfra en klimabegrunnelse og hvordan skal en kommune går fram for å bruke dette handlingsrommet?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Når kan det forventes at Finansdepartementet er ferdig med sin belysning av samfunnskostnadene av den førte politikk for å redusere utslipp av den livsgivende gassen CO2?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Et parlamentsmedlem fra Folkenes demokratiske parti (HDP) har sultestreiket siden 7.11.18. Over 300 andre deltar i sultestreikene, som et nødrop til verdenssamfunnet om å legge press på Tyrkia for å oppheve isolasjonen av Abdullah Öcalan. At isolasjonen avsluttes anses som en avgjørende forutsetning for å få i gang fredssamtalene som president Erdogan avbrøt.
  Hvordan mener statsråden at Norge kan bidra til at fredsforhandlingene blir gjenopptatt og gjøres det noe konkret for at isolasjonen avsluttes?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Hvor stor prosentvis andel av treningstiden til de norske jagerflygerne som skal operere kampflyet F-35 legges i dag til simulator, og hvor stor andel av treningstiden til disse jagerflygerne vil legges til simulator i årene som kommer?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet