Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  SV er kjent med planer om sammenslåing av Manglerud politistasjon og Stovner politistasjon. Vi er kjent med at en sammenslåing av enhet øst vil være ferdig i 2024. Dette området har sårt behov for nærpoliti. SV mener dette er en utvikling i feil retning. En sammenslåing må ikke ramme det viktige forebyggende arbeidet rettet særlig mot ungdom.
  Hva er begrunnelsen for denne sammenslåing, og videre, på hvilken måte vil justisministeren sikre at tjenestene nær befolkningen blir opprettholdt?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Har departementet regnet på hva økt sykefravær, dokumentert i STAMI-rapport fra desember 2019, vil koste sett opp mot innsparinger på areal, hva vil ombygginger som følge av Arbeidstilsynets og Helsedirektoratets anbefalinger koste, og hvordan kan ekstrakostnader unngås ved framtidige byggeprosjekter?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  26.5.2020 åpnet regjeringen for at Norge kan imot barn fra flyktningleiren Moria dersom 8-10 andre europeiske land gjør det samme. Det er ikke avklart hvor mange barn Norge ønsker å ta imot. Det er heller ikke avklart om andre land må ha tatt imot alle barn de har lovet før Norge iverksetter arbeidet med å hente barn fra Moria.
  Betyr dette at regjeringen ikke ønsker å bidra dersom det kun er syv land som tar imot, eller hvis et av landene ikke relokaliserer det antallet de har lovet?
 • Skriftleg spørsmål fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  NRK skriver 28. mai om at Oslo kommune holder igjen 200 000 dokumenter fra offentligheten, blant annet notater fra møter og telefonsamtaler. Byrådslederen mener at dette er vanlig praksis og helt i tråd med hva Stortingets har vedtatt om journalføring.
  Hva tenker statsråden om denne praksisen og stemmer det at dette er utbredt praksis også i stat og andre kommuner?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det har i lang tid vært kjent at gjengmiljøet Young Guns har fotfeste på Nedre Romerike og at det er en konflikt mellom dem og de som har etablert den kriminelle MC-gjengen Satudarah. Vi har også sett flere alvorlige hendelser i området, nå sist 26/5. Det er viktig at politidistrikt Øst prioriterer å være tett på disse miljøene for å unngå en videre negativ utvikling. Det er skadelig for hele hovedstadsområdet, om gjengmiljøer får spillerom rett utenfor bygrensa.
  Kan statsråden redegjøre for om PD Øst har avsatt egne ressurser til gjengbekjempelse og hvordan arbeidet deres legges opp?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet