Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 28)
 • Interpellasjon fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2016-2017)

  Datert: 23.03.2017

  Til behandling

  Blinde og svaksynte elever er avhengig av inkludering og tilrettelegging for å få en fullgod opplæring i et godt skolemiljø. I en undersøkelse utført i 2016 på oppdrag fra Blindeforbundet kommer det frem at 65 prosent av blinde og svaksynte elever sier de blir mobbet på skolen. Samme undersøkelse viser at en stor andel blinde og svaksynte elever blir tatt ut av undervisningen, og hele 40 prosent får fritak fra fag. Vi vet også at mange elever opplever problemer med å få tilrettelagte læremidler, som for eksempel punktskriftbøker. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at blinde og svaksynte får nødvendig tilrettelegging og opplever en fullgod opplæring og mer inkluderende skolemiljø?
 • Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2016-2017)

  Datert: 21.03.2017

  Til behandling

  Valget og regjeringsskiftet i Myanmar har vært viktig på veien mot demokrati i landet. Men fortsatt besitter militæret betydelig makt, og den sivile regjeringen har ikke mandat til å stanse den militære aggresjonen i landets mest alvorlige konfliktområder, som borgerkrigen i nord (Kachin- og Shan-staten) og overgrepene mot rohingya-muslimene i Rakhine-staten. Dette stiller regjeringen i en svært vanskelig posisjon nasjonalt og internasjonalt, og det er en betydelig risiko for tilbakeslag i landets demokratiserings- og fredsprosess. Hvilken rolle mener utenriksministeren at Norge kan spille for videre demokratiseringsprosess i Myanmar, og hvilke aktører mener utenriksministeren kan delta fra norsk side i dette arbeidet?
 • Interpellasjon fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2016-2017)

  Datert: 20.03.2017

  Til behandling

  En av statens viktigste oppgaver er å beskytte innbyggerne. 22. juli 2011 minnet oss om alvoret i dette. Gjørv-kommisjonen beskrev vesentlige mangler i vår beredskap. Stoltenberg II-regjeringen startet raskt arbeidet med å følge opp Gjørv-kommisjonens anbefalinger. Før stortingsvalget 2013 kritiserte stortingsrepresentant Erna Solberg dette arbeidet. Fire år etter valget er det få spor av gjennomføringskraften Solberg lovet Stortinget. Det er ikke bevilget penger til bygging av et nasjonalt beredskapssenter, regionale øvingssentre eller kjøp av politihelikoptre. Riksrevisjonens krasse kritikk av regjeringens arbeid for å sikre viktige objekter i Norge mot terror er siste påminnelse om svak gjennomføringskraft. Hvordan forklarer statsministeren at gjennomføringskraften hennes her har vært så svak, og hva er fremdriften i oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens anbefalinger?
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2016-2017)

  Datert: 24.02.2017

  Til behandling

  Ifølgje 'Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren 2016' kjem det fram at 1 av 5 unge droppar heilt ut av vidaregåande skule, og at 1 av 10 slit med å fullføre. Det er det høgste talet i Nord-Europa. Helsedirektøren er bekymra for ungt utanforskap og peikar i si årstale for 2017 på utdanning som den viktigaste mekanismen for å utjamne sosiale skilnader i helse og fattigdom. I 'Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid', jf. Dokument 3:9 (2015-2016), får regjeringa kritikk for manglande innsats på dette feltet. 6 av 10 som droppar ut av vidaregåande skule, får i dag ikkje nokon oppfylging. I Hordaland fylke er det eit ynskje om å utvide ordninga med produksjonsskular som tilbod for ein del av desse elevane. Kva gjer regjeringa for å styrke arbeidet mot utanforskap og fråfall, og ser statsråden positivt på å opprette eit nasjonalt pilotprosjekt for produksjonsskular, slik Hordaland fylkeskommune ber om på Hjeltnes?
 • Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2016-2017)

  Datert: 15.02.2017

  Svart på: 13.03.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om styrking av Norges innsats for trosfrihet, og hva Norge best kan bidra med for kristne og andre minoriteter i Midtøsten
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2016-2017)

  Datert: 09.02.2017

  Svart på: 13.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å øke antall studieplasser i farmasi, sikre et relevant innhold i utdanningen og styrke farmasøytisk forskning i Norge
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2016-2017)

  Datert: 07.02.2017

  Til behandling

  Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale sykehus har tilkjennegitt interesse for å overta ansvaret for finansiering, utbygging og drift av 'nye Aker lokalsykehus'. Dette gir muligheter for rask etablering av det nye lokalsykehuset basert på langvarig avtale med Helse Sør-Øst. Det foreligger også muligheter for at Oslo flytter storbylegevakten til Aker. Oslo trenger ny legevakt, og en slik tjeneste tilbys best med tilknytning til et akuttsykehus. Kapitalen bak investeringene behøver ikke å komme fra staten. De to stiftelsene sier de har midler og styrke til å prosjektere, finansiere og bygge, og de har kompetanse på akkurat dette fra egen virksomhet. Kan statsråden tenke seg å invitere Diakonhjemmet og Lovisenberg til et samarbeid med tanke på etablering av et nytt lokalsykehus i Oslo?
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2016-2017)

  Datert: 02.02.2017

  Svart på: 21.03.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om hva Norge kan bidra med for å demme opp for innskrenkninger i kvinners rettigheter i våre europeiske naboland og verden for øvrig
 • Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2016-2017)

  Datert: 01.02.2017

  Til behandling

  Den 6. januar 2017 ble en nedgradert amerikansk etterretningsrapport offentliggjort. Her heter det at Russlands president ga personlig ordre om cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA. PSTs trusselvurdering ble lagt fram 1. februar. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke beslutningsprosesser er blant de største truslene mot Norge, mener PST. Etterretningsoperasjoner i form av informasjonskampanjer har som mål å undergrave samholdet mellom land, påvirke valgresultat og svekke samholdet innad i landet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Dette har mange fordeler og positive effekter i form av verdiskaping, informasjon og medvirkning. Samtidig gir digitaliseringen muligheter for manipulering, spionasje og kriminalitet. Hvordan vurderer statsråden tryggheten mot fremmede staters manipulering av det kommende stortingsvalget, og hva vil regjeringen gjøre for å forhindre slik manipulasjon?
 • Interpellasjon fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2016-2017)

  Datert: 31.01.2017

  Svart på: 14.02.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å forenkle prosessene for godkjenning av utdanning tatt i utlandet betydelig
 • Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2016-2017)

  Datert: 27.01.2017

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Svart på: 07.03.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om å motvirke nedbyggingen av internasjonalt samarbeid USA nå har startet, og samtidig videreføre Norges gode relasjon med landet
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2016-2017)

  Datert: 26.01.2017

  Svart på: 21.02.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om oppfølging av sentrale punkter i skatteforliket, bl.a. om skatterådgiveres taushetsplikt, informasjonsplikt om selskapsstrukturer mv. og opplysningsplikt i skatteplanleggingspakker, samt unngåelse av inntektsskifting i flernasjonale selskaper
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2016-2017)

  Datert: 25.01.2017

  Svart på: 14.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om å få et mer tjenlig system for godkjenning av helseutdanninger fra andre land
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2016-2017)

  Datert: 12.01.2017

  Svart på: 21.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om opptrapping av innsatsen mot kriminelle gjenger, med henvisning til utviklingen i enkelte områder i Oslo i 2016
 • Interpellasjon fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2016-2017)

  Datert: 10.01.2017

  Svart på: 07.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om å ta initiativ til at behandling og oppfølging av barn, ungdom og voksne med autisme blir helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2016-2017)

  Datert: 22.12.2016

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om hvorfor statsråden stoppet fellingen av fire ulveflokker i Hedmark, som ble vedtatt av en regional folkevalgt nemnd på mandat fra regjeringen og ut fra føringer fra flertallet i Stortinget
 • Interpellasjon fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2016-2017)

  Datert: 20.12.2016

  Sett fram av: Bård Vegar Solhjell (SV)

  Svart på: 31.01.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om den autoritære utviklingen i Tyrkia og å legge press på presidenten for å få opphevet unntakstilstanden og løslatt 11 parlamentsmedlemmer fra det prokurdiske partiet HDP
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2016-2017)

  Datert: 06.12.2016

  Rette vedkommende: Kunnskapsministeren

  Svart på: 19.01.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å ta initiativ til utvikle et sterkt skatterettsmiljø i akademia, som kan bidra med innovative tilpasninger av skattesystemet
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2016-2017)

  Datert: 02.12.2016

  Svart på: 19.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om å ta initiativ til en strategiplan for å gi personer med sjeldne sykdommer et likeverdig helsetilbud
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2016-2017)

  Datert: 21.11.2016

  Svart på: 06.12.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om sosial utjamning innen idretten, så alle får like muligheter til å delta