Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 24)
 • Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2016-2017)

  Datert: 15.02.2017

  Til behandling

  Trosfriheten er under press. Det rapporteres om svært grove og systematiske brudd på trosfriheten i langt flere land i den siste årsrapporten fra USAs kommisjon for internasjonal religionsfrihet. Den samme tendens meldes fra organisasjonene 'Stefanusalliansen' og 'Åpne Dører'. I islamske stater og (tidligere) kommunistland er utfordringene størst. I Midtøsten bidrar islamsk ekstremisme nå til at en region som før besto av mange religiøse grupper, nå renses for kristne, jesidier og andre livssynsminoriteter. I Irak er bare kurdiske områder relativt trygge for disse gruppene, og kurdisk selvstyre er en nøkkel til fortsatt trygghet. Hvordan vil utenriksministeren styrke Norges innsats for trosfrihet, og hva mener han Norge best kan bidra med for kristne og andre minoriteter i dagens konfliktfylte Midtøsten?
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2016-2017)

  Datert: 09.02.2017

  Til behandling

  Ved behandlingen av legemiddelmeldingen i februar 2016 mente Stortinget at det vil bli et 'økende behov for farmasøyter i framtiden som følge av utbygging av apotektjenester, mer avansert legemiddelbehandling, mer tverrfaglig og desentralisert arbeid i helsevesenet og utvikling av legemiddelindustri'. I 2016 ble det uteksaminert ca. 200 farmasøyter i Norge. Totalt ble det gitt autorisasjon som farmasøyt til 406 personer i fjor, hvorav bare litt over halvparten hadde utdanning fra Norge. Det er for tiden utlyst ca. 90 ledige farmasøytstillinger bare i apotekene. Farmasøyter har samfunnets bredeste kompetanse innenfor legemiddelområdet. I 2008 utarbeidet Forskningsrådet en rådgivende plan for å utvikle og styrke farmasøytisk forskning i Norge. Hvilke konkrete planer har statsråden for å øke antall studieplasser i farmasi, sikre et relevant innhold i utdanningen og styrke farmasøytisk forskning i Norge?
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2016-2017)

  Datert: 07.02.2017

  Til behandling

  Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale sykehus har tilkjennegitt interesse for å overta ansvaret for finansiering, utbygging og drift av 'nye Aker lokalsykehus'. Dette gir muligheter for rask etablering av det nye lokalsykehuset basert på langvarig avtale med Helse Sør-Øst. Det foreligger også muligheter for at Oslo flytter storbylegevakten til Aker. Oslo trenger ny legevakt, og en slik tjeneste tilbys best med tilknytning til et akuttsykehus. Kapitalen bak investeringene behøver ikke å komme fra staten. De to stiftelsene sier de har midler og styrke til å prosjektere, finansiere og bygge, og de har kompetanse på akkurat dette fra egen virksomhet. Kan statsråden tenke seg å invitere Diakonhjemmet og Lovisenberg til et samarbeid med tanke på etablering av et nytt lokalsykehus i Oslo?
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2016-2017)

  Datert: 02.02.2017

  Til behandling

  Kvinner over hele verden marsjerte 21. januar for likestilling og mangfold, fordi man nå opplever at grunnleggende rettigheter er truet. Den amerikanske presidentens gjeninnføring av den såkalte "Global Gag Rule" (GGR) er dramatisk for kvinners rett til egen kropp, likestilling og fattigdomsbekjempelse, fordi det først og fremst rammer tilgang til reproduktiv helse som prevensjon og seksualundervisning blant de mest sårbare kvinnene i verden. I tillegg rammer det kampen for seksuelle rettigheter for oss alle. Samtidig ser vi stadige forsøk på innskrenkninger i kvinners rettigheter i flere europeiske land. Det gjelder ikke bare i allerede restriktive land som Irland og Polen, men også i land som Spania og Frankrike. Hvordan vil statsministeren møte den nye trusselen som kvinner opplever, og hva kan Norge bidra med for å demme opp for utviklingen i våre europeiske naboland og verden for øvrig?
 • Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2016-2017)

  Datert: 01.02.2017

  Til behandling

  Den 6. januar 2017 ble en nedgradert amerikansk etterretningsrapport offentliggjort. Her heter det at Russlands president ga personlig ordre om cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA. PSTs trusselvurdering ble lagt fram 1. februar. Russisk spionasje og forsøk på å påvirke beslutningsprosesser er blant de største truslene mot Norge, mener PST. Etterretningsoperasjoner i form av informasjonskampanjer har som mål å undergrave samholdet mellom land, påvirke valgresultat og svekke samholdet innad i landet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Dette har mange fordeler og positive effekter i form av verdiskaping, informasjon og medvirkning. Samtidig gir digitaliseringen muligheter for manipulering, spionasje og kriminalitet. Hvordan vurderer statsråden tryggheten mot fremmede staters manipulering av det kommende stortingsvalget, og hva vil regjeringen gjøre for å forhindre slik manipulasjon?
 • Interpellasjon fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2016-2017)

  Datert: 31.01.2017

  Svart på: 14.02.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å forenkle prosessene for godkjenning av utdanning tatt i utlandet betydelig
 • Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2016-2017)

  Datert: 27.01.2017

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Folk i hele verden er redde for president Trumps proteksjonisme, isolasjonisme, opprustning og sabotering av Paris-avtalen om globale klimakutt. USA har nå startet en nedbygging av internasjonalt samarbeid innen handel, klima, miljø og kvinners rettigheter. USAs forhold til FN, NATO, Europa, Russland, Kina og Midtøsten er i stor endring. Det kan være svært negativt for Norge og Europa med hensyn til globalt samarbeid om fattigdoms- og utviklingsproblemer, fredsarbeid, en mer demokratisk verden og kampen mot katastrofale menneskeskapte klimaendringer. Hvis USA bryter Paris-avtalen, kan straffetoll være et motgrep. Norge og likesinnede land må derfor utgjøre en global motkraft til USAs nye politikk, og samtidig ha en tett og god dialog med USAs regjering og opposisjon. Hva vil utenriksministeren gjøre for å motvirke den reaksjonære og kunnskapsforaktende retningen USA nå tar og samtidig videreføre Norges historiske gode relasjon med USA?
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2016-2017)

  Datert: 26.01.2017

  Svart på: 21.02.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om oppfølging av sentrale punkter i skatteforliket, bl.a. om skatterådgiveres taushetsplikt, informasjonsplikt om selskapsstrukturer mv. og opplysningsplikt i skatteplanleggingspakker, samt unngåelse av inntektsskifting i flernasjonale selskaper
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2016-2017)

  Datert: 25.01.2017

  Svart på: 14.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om å få et mer tjenlig system for godkjenning av helseutdanninger fra andre land
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2016-2017)

  Datert: 12.01.2017

  Svart på: 21.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om opptrapping av innsatsen mot kriminelle gjenger, med henvisning til utviklingen i enkelte områder i Oslo i 2016
 • Interpellasjon fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2016-2017)

  Datert: 10.01.2017

  Svart på: 07.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om å ta initiativ til at behandling og oppfølging av barn, ungdom og voksne med autisme blir helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2016-2017)

  Datert: 22.12.2016

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om hvorfor statsråden stoppet fellingen av fire ulveflokker i Hedmark, som ble vedtatt av en regional folkevalgt nemnd på mandat fra regjeringen og ut fra føringer fra flertallet i Stortinget
 • Interpellasjon fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2016-2017)

  Datert: 20.12.2016

  Sett fram av: Bård Vegar Solhjell (SV)

  Svart på: 31.01.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om den autoritære utviklingen i Tyrkia og å legge press på presidenten for å få opphevet unntakstilstanden og løslatt 11 parlamentsmedlemmer fra det prokurdiske partiet HDP
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2016-2017)

  Datert: 06.12.2016

  Rette vedkommende: Kunnskapsministeren

  Svart på: 19.01.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å ta initiativ til utvikle et sterkt skatterettsmiljø i akademia, som kan bidra med innovative tilpasninger av skattesystemet
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2016-2017)

  Datert: 02.12.2016

  Svart på: 19.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om å ta initiativ til en strategiplan for å gi personer med sjeldne sykdommer et likeverdig helsetilbud
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2016-2017)

  Datert: 21.11.2016

  Svart på: 06.12.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om sosial utjamning innen idretten, så alle får like muligheter til å delta
 • Interpellasjon fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2016-2017)

  Datert: 18.11.2016

  Svart på: 07.12.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om å leggje til rette for at vi i framtida ikkje ser liknande negative saker om oppdrettsnæringa som vi har hatt i media denne hausten, m.a. om lakselusskadar og miljøbelastningar
 • Interpellasjon fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2016-2017)

  Datert: 08.11.2016

  Svart på: 07.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om tiltak nasjonalt og internasjonalt for å sikre Norge mot framtidig legemiddelmangel, både i en normal- og krisesituasjon
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2016-2017)

  Datert: 28.10.2016

  Svart på: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om styrking og utvikling av Norges innsats mot menneskesmugling
 • Interpellasjon fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2016-2017)

  Datert: 13.10.2016

  Svart på: 10.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om konkurranseutsetting i forbindelse med de regionale helseforetakenes arbeid med modernisering av IKT-infrastrukturen og driftingen av denne