Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 4 av 4)
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2017-2018)

  Datert: 23.11.2017

  Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren

  Til behandling

  NRK kunne den 17. november 2017 fortelje om 300 helsearbeidarar som går ut mot regjeringa og krev store endringar i måten ein behandlar sjuke asylsøkjarar som skal sendast ut av landet, på. Tidlegare i år har helsetilbodet ved Trandum fått sterk kritikk frå Sivilombodsmannen, som blant anna tok opp at helsetilbodet er underdimensjonert, sikkerheitsavdelinga blir nytta av helsemessige årsaker, og at suicidale personar vert sett i isolasjon på internatets sikkerheitsavdeling. I oppropet frå helsearbeidarane vert det også kritisert at helsearbeidarar deltek i avgjerder om bruk av isolasjonscelle. Dei krev at offentlege og uavhengige legar og sjukepleiarar tek over ansvaret for all pasientbehandling på Trandum, og at bruk av isolasjon for suicidale og sjølvskadande pasientar vert stoppa. Kva meiner regjeringa om denne kritikken, og kva gjer regjeringa for å sikre asylsøkjarar ved Trandum og asylmottak i Norge forsvarleg helsehjelp?
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2017-2018)

  Datert: 09.11.2017

  Svart på: 05.12.2017 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å ta initiativ til et samarbeid mellom nordiske havnebyer i utviklingen av mer miljøvennlig skipsfart
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2017-2018)

  Datert: 06.11.2017

  Svart på: 28.11.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Om tiltak for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i Norge
 • Interpellasjon fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2017-2018)

  Datert: 09.10.2017

  Svart på: 16.11.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om overgrep mot den religiøse minoriteten rohingyaer i Myanmar, og hvordan utenriksministeren vil øke presset på Aung San Suu Kyi og Myanmars militære myndigheter