Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 15 av 15)
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2016-2017)

  Datert: 12.01.2017

  Til behandling

  Det er grunnleggende i arbeidet for trygghet og forebygging av parallellsamfunn å hindre at det etableres områder der kriminelle gjenger har kontroll med narkotikalanging og annen kriminalitet. I løpet av 2016 så vi en utvikling med flere meget alvorlige skyteepisoder på offentlig sted og at kriminelle bruker bøter, vold og kidnappinger for å kontrollere kriminaliteten enkelte områder i Oslo. Politiet og andre som jobber med forebygging ser med stor bekymring på slike tendenser, og det er viktig at det settes inn store nok ressurser til å stoppe dem og være tett på kriminelle gjengmiljøer for å forebygge og avverge. Da vi så lignende tendenser i 2006, ble det opprettet et eget gjengprosjekt som fikk gode resultater, mens dagens Politireform vil innebære at det blir færre dedikerte politifolk som skal konsentrere seg om gjengmiljøene. Er statsråden enig i at innsatsen mot kriminelle gjenger må trappes opp, og hvordan vil han sørge for dette?
 • Interpellasjon fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2016-2017)

  Datert: 10.01.2017

  Til behandling

  Autisme (ASD) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som krever en helhetlig og livslang oppfølging. Det opereres med ulike tall på forekomst av autisme, men ca. 1 pst. av befolkninga har autisme. Dessverre er oppfølgingen av barn, ungdom og voksne med autisme svært varierende både mht. til hvilken kommune man bor i og hvilken helseregion eller hvilket helseforetak man tilhører. Mangel på nasjonale faglige retningslinjer fører til at spesialisthelsetjenesten ofte gir behandling som ikke er kunnskapsbasert. Kommunenes oppfølging mot barnehage, skole, bolig, arbeid, avlastning/BPA og fritid er ofte fraværende eller mangelfull. Ikke minst har kommunene og pårørende behov for kompetanse og veiledning fra spesialisthelsetjenesten, noe som også er fraværende mange steder. Vil statsråden ta initiativ til at behandling og oppfølging av barn, ungdom og voksne med autisme blir helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert?
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2016-2017)

  Datert: 22.12.2016

  Til behandling

  20. desember d.å. kom meldingen om at klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Høyre, stopper felling av fire ulveflokker i Hedmark. I forbindelse med Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur, uttrykte stortingsflertallet "at størst mulig grad av regional forvaltning innenfor rammene av en nasjonal rovviltpolitikk er et viktig prinsipp. Flertallet mener derfor at regional forvaltning skal ha myndighet til å fatte vedtak om felling når bestanden av ulv er innenfor bestandsmålet." Til NTB 22. desember d.å. sier statsråd Vidar Helgesen at "vi står overfor en krevende situasjon i forvaltningen av ulv. Ulvebestanden ligger nå over Stortingets bestandsmål." Hvorfor stoppet da statsråden ulvejakten, som ble vedtatt av en regional folkevalgt nemnd på mandat fra regjeringen, og ut fra de føringer som ligger fra flertallet i Stortinget?
 • Interpellasjon fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2016-2017)

  Datert: 20.12.2016

  Til behandling

  4. november 2016 arresterte tyrkiske myndigheter 11 parlamentsmedlemmer fra det prokurdiske partiet HDP. Disse arrestasjonene er et nytt steg i en svært alvorlig autoritær utvikling i Tyrkia. Siden det mislykkede kuppforsøket i juli, har over 36 000 mennesker blitt arrestert, tv-stasjoner og viktige opposisjonsaviser har blitt stengt og unntakstilstanden er fortsatt opprettholdt. En så alvorlig autoritær dreining hos et alliert land kan ikke forbigås uten reaksjon. Det er viktig at vi som politikere er tydelige i vår protest mot den autoritære vendingen i Tyrkia generelt og arrestasjonen av våre tyrkiske kolleger spesielt. Men i tillegg til å uttrykke bekymring er det avgjørende at europeiske ledere faktisk gjør noe for å bedre situasjonen. Hvilke konkrete initiativ tar utenriksministeren for å legge press på Erdogan, slik at parlamentsmedlemmene blir løslatt og unntakstilstanden i landet oppheves?
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2016-2017)

  Datert: 06.12.2016

  Rette vedkommende: Kunnskapsministeren

  Til behandling

  Om å ta initiativ til utvikle et sterkt skatterettsmiljø i akademia, som kan bidra med innovative tilpasninger av skattesystemet
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2016-2017)

  Datert: 02.12.2016

  Til behandling

  Om å ta initiativ til en strategiplan for å gi personer med sjeldne sykdommer et likeverdig helsetilbud
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2016-2017)

  Datert: 21.11.2016

  Svart på: 06.12.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om sosial utjamning innen idretten, så alle får like muligheter til å delta
 • Interpellasjon fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2016-2017)

  Datert: 18.11.2016

  Svart på: 07.12.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om å leggje til rette for at vi i framtida ikkje ser liknande negative saker om oppdrettsnæringa som vi har hatt i media denne hausten, m.a. om lakselusskadar og miljøbelastningar
 • Interpellasjon fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2016-2017)

  Datert: 08.11.2016

  Svart på: 07.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om tiltak nasjonalt og internasjonalt for å sikre Norge mot framtidig legemiddelmangel, både i en normal- og krisesituasjon
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2016-2017)

  Datert: 28.10.2016

  Svart på: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om styrking og utvikling av Norges innsats mot menneskesmugling
 • Interpellasjon fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2016-2017)

  Datert: 13.10.2016

  Svart på: 10.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om konkurranseutsetting i forbindelse med de regionale helseforetakenes arbeid med modernisering av IKT-infrastrukturen og driftingen av denne
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2016-2017)

  Datert: 29.09.2016

  Svart på: 08.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om å legge til rette for at mulighetene som følger av at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019, blir brukt til å løfte norsk litteratur og all norsk kultur
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2016-2017)

  Datert: 22.09.2016

  Svart på: 25.10.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om korleis regjeringa vil syte for at den harde systemkritikken mot barnevernet frå tre fylkesmenn i saka om rogalandsjenta "Ida" fører til faktiske forbetringar og endringar
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2016-2017)

  Datert: 05.08.2016

  Svart på: 08.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om å sikra at ingen kvinner på norske sjukehus risikerer å føde utan helsepersonell til stades, og om opptrapping av jordmorbemanninga på kvinneklinikkane
 • Interpellasjon fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2016-2017)

  Datert: 14.06.2016

  Svart på: 20.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om en gjennomgang av konkurransevilkårene for leverandørindustrien og om konkurransetilstanden på norsk sokkel, der én aktør kontrollerer 80 prosent av produksjonen