Innvalde frå 1945 -

Her finn du oversyn over alle representantar valde inn ved stortingsval og vararepresentantane deira heilt tilbake til 1945.

Sortert og gruppert representantliste
Aust-Agder

Faste representantar

 1. de Ruiter, Freddy Arbeiderpartiet
 2. Harberg, Svein Høyre
 3. Godskesen, Ingebjørg Amanda Fremskrittspartiet
 4. Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Vennesland, Line Kysnes Arbeiderpartiet
 2. Mørland, Tellef Inge Arbeiderpartiet
 3. Hallingstad, Kristine Arbeiderpartiet
 4. Pedersen, André Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Langemyr, Lene Fremskrittspartiet
 2. Tveit, Odd Gunnar Fremskrittspartiet
 3. Østreim, Oddvar Fremskrittspartiet
 4. Engelsvoll, Ingunn Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Thomassen, Arne Høyre
 2. Messel, Maiken Høyre
 3. Lund, Bjørgulv Sverdrup Høyre
 4. Jørstad, Eirik Høyre

Vararepresentantar for Kristelig Folkeparti

 1. Eikin, Terje Østebø Kristelig Folkeparti
 2. Rudihagen, Ingebjørg Ribe Kristelig Folkeparti
 3. Syvertsen, Trine Hilmer Kristelig Folkeparti
 4. Strand, Jon-Olav Kristelig Folkeparti
Vest-Agder

Faste representantar

 1. Foss, Ingunn Høyre
 2. Henriksen, Kari Arbeiderpartiet
 3. Michaelsen, Åse Fremskrittspartiet
 4. Grøvan, Hans Fredrik Kristelig Folkeparti
 5. Benestad, Norunn Tveiten Høyre
 6. Omland, Odd Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Verdal, Linda Arbeiderpartiet
 2. Blattmann, Trond Henry Arbeiderpartiet
 3. Arnesen, Jannike Sveinsdatter Arbeiderpartiet
 4. Sandåker, Helge Arbeiderpartiet
 5. Bystadhagen, Anne Barbro Aglen Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Larsen, Kjell Ivar Fremskrittspartiet
 2. Berntsen, Øyvind Fremskrittspartiet
 3. Saudland, Gisle Meininger Fremskrittspartiet
 4. Søyland, Charlotte Hansen Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Grønvold, Benjamin Høyre
 2. Werdal, Ånen Høyre
 3. Limmesand, Benedichte Høyre
 4. Sigbjørnsen, Jan Høyre
 5. Dyrstad, Thorstein Høyre

Vararepresentantar for Kristelig Folkeparti

 1. Bransdal, Torhild Kristelig Folkeparti
 2. Kvinlaug, Per Sverre Kristelig Folkeparti
 3. Veggeland, Livar Kristelig Folkeparti
 4. Risvold, Hanne Ragnhild Kristelig Folkeparti
Akershus

Faste representantar

 1. Sanner, Jan Tore Høyre
 2. Huitfeldt, Anniken Arbeiderpartiet
 3. Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet
 4. Graham, Sylvi Høyre
 5. Myrli, Sverre Arbeiderpartiet
 6. Trøen, Tone Wilhelmsen Høyre
 7. Aasen, Marianne Arbeiderpartiet
 8. Limi, Hans Andreas Fremskrittspartiet
 9. Mathisen, Bente Stein Høyre
 10. Raja, Abid Q. Venstre
 11. Aukrust, Åsmund Arbeiderpartiet
 12. Asheim, Henrik Høyre
 13. Thomsen, Ib Fremskrittspartiet
 14. Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet
 15. Jegstad, Nils Aage Høyre
 16. Tønder, Mette Høyre
 17. Solhjell, Bård Vegar Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Helseth, Are Arbeiderpartiet
 2. Odenmarck, Anne Arbeiderpartiet
 3. Hussaini, Mani Arbeiderpartiet
 4. L'Estrange, Elin Maria Arbeiderpartiet
 5. Ingebrigtsen, Halvard Arbeiderpartiet
 6. Rashid, Lara Arbeiderpartiet
 7. Olsen, Erik Berg Arbeiderpartiet
 8. Seljelid, Kari Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Gulati, Himanshu Fremskrittspartiet
 2. Elseth, Anette C. Fremskrittspartiet
 3. Mollatt, Camilla Fremskrittspartiet
 4. Johansen, Ole-Jacob Fremskrittspartiet
 5. Bjerke, Wenche A. S. Fremskrittspartiet
 6. Holmen, Elnar Remi Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Elvenes, Hårek Høyre
 2. Vestby, Thore Høyre
 3. Berland, Kjartan Høyre
 4. Ugland, Ellen Høyre
 5. Blime, Trine-Lise Østlund Høyre
 6. Tronvik, Harald Høyre
 7. Hojem, Anne Lene W. Høyre
 8. Kristensen, Turid Høyre
 9. Ekelberg, Dag Høyre
 10. Hansen, Marianne Grimstad Høyre

Vararepresentantar for Sosialistisk Venstreparti

 1. Andresen, Rannveig Kvifte Sosialistisk Venstreparti
 2. Halse, Andreas C. Sosialistisk Venstreparti
 3. Folland, Vilde Følling Sosialistisk Venstreparti
 4. Andresen, Hanne Kvifte Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentantar for Venstre

 1. Engesæth, Siri Venstre
 2. Lundeby, Erik Venstre
 3. Bålsrud, Runar Venstre
 4. Schytz, Solveig Venstre
Buskerud

Faste representantar

 1. Kolberg, Martin Arbeiderpartiet
 2. Helleland, Trond Høyre
 3. Rytman, Jørund Fremskrittspartiet
 4. Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet
 5. Werp, Anders B. Høyre
 6. Micaelsen, Torgeir Arbeiderpartiet
 7. Wold, Morten Fremskrittspartiet
 8. Johnsen, Kristin Ørmen Høyre
 9. Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Gustavsen, Laila Arbeiderpartiet
 2. Tokerud, Niclas Arbeiderpartiet
 3. Sandum, Anne Arbeiderpartiet
 4. Kaupang, Erik Arbeiderpartiet
 5. Mjøberg, Nina Arbeiderpartiet
 6. Berthelsen, Steinar Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Brataas, Tone Heimdal Fremskrittspartiet
 2. Kierulf, Lavrans Fremskrittspartiet
 3. Gjerde, Knut Fremskrittspartiet
 4. Langfeldt, Morgan Fremskrittspartiet
 5. Hauger, Tom Erik Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Wand, Christopher Høyre
 2. Bratlie, Monica Vee Høyre
 3. Halbjørhus, Jan Egil Høyre
 4. Tveito, Gro Sel Høyre
 5. Henriksen, Dag Øivind Høyre
 6. Bruflot, Sandra Høyre