Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid

Stortinget oppretta 22. oktober 2009 ein fast delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Bakgrunnen for etableringa er ei stigande interesse for Arktis både hjå dei arktiske landa og i ei rekkje land utanfor denne krinsen. Viktige sektorar er energi, klimaendringar og miljø, maritim transport, helse og utdanning.

Arktisk parlamentarikarkonferanse, logo.
Arktisk parlamentarikarkonferanse, logo.

Medlemene i delegasjonen

Delegasjonen er sett saman av seks medlemer og seks varamedlemer.

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Den parlamentariske arktiske samarbeidskomité vert teken hand om av Nordisk råds sekretariat ved Bjørn Willy Robstad.

Telefon: 23 31 36 03
E-post: bjorn-willy.robstad@stortinget.no
eller nordpost@stortinget.no

Sjå òg

Den arktiske parlamentarikarkonferansen vert halden annakvart år. Den 11. konferansen vart halden i Whitehorse, Canada 9.–11. september 2014.

Sjå sluttfråsegna frå den 11. arktiske parlamentarikarkonferansen.

Om arktisk parlamentarisk samarbeid og den norske delegasjonen.

Årsrapport frå Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.
Melding om nordområda.
Melding om nordisk samarbeid.

Aktuelt

 • Eirik Sivertsen, leder av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget.

  Slutterklæring fra Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen

  I slutterklæringen fra Den arktiske parlamentarikerkonferansen retter parlamentarikerne klare oppfordringer til regjeringene i Arktis-regionen om blant annet å styrke klimasamarbeidet, øke tilgjengeligheten for digital infrastruktur og lytte til unge stemmer. 
  (14.04.2021)
 • Eirik Sivertsen i arktisk parlamentarisk komitémøte. Foto: Stortinget

  Forsterket arktisk samarbeid mot klimaendringer

  Stortinget er vertskap for Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen, som arrangeres digitalt 13. og 14. april. Klimaendringer og et styrket arktisk samarbeid frem mot klimatoppmøtet i Glasgow til høsten blir viktige temaer på konferansen.

  (09.04.2021)
 • Eirik Sivertsen (A), leder i Stortingets delegasjon til det arktiske parlamentariske samarbeidet, her fra et møte i 2019. Foto: Stortinget.

  Stortingets nordområdedialog med utenriksministeren

  Onsdag 20. januar møter ledelsen i Stortingets internasjonale delegasjoner utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide for en gjensidig informasjonsutveksling om hva som skjer i det politiske samarbeidet i nord.

  (19.01.2021)
 • Eirik Sivertsen, leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Stortinget.

  Vedtok slutterklæring om klimakutt og ungdomsinvolvering

  Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum i Bodø er enige om behovet for å kutte klimautslippene, involvere ungdommene mer og ta hensyn til urfolks rettigheter.

  (20.11.2019)
 • Eirik Sivertsen i paneldebatt med blant annet kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Stortinget.

  Stortingets arktiske delegasjon i Tromsø

  Den store konferansen «Arctic Frontiers» arrangeres i Tromsø for 13. gang 21.–25. januar 2019. På programmet den første dagen var det blant annet flere innlegg fra folkevalgte i den arktiske regionen.

  (22.01.2019)
 • Foto: Stortinget.

  Gjenvalgt som internasjonal leder av det arktiske samarbeidet

  Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A) ble gjenvalgt som leder av det internasjonale arktiske parlamentarikersamarbeidet i Inari, Finland den 19. september 2018. 

  (21.09.2018)
 • Michael Tetzschner (H) og Eirik Sivertsen (A) deltok på konferansen. Foto: Stortinget.

  Samarbeid og dialog i nordområdene viktigere enn noensinne

  Ønsket om et styrket og fredelig samarbeid i nordområdene var gjennomgangstonen da parlamentarikere fra Russland, EU, Norge og Island var samlet til Det femte nordlige dimensjons parlamentarikerforum i Brussel 22. november. 

  (23.11.2017)
 • Eirik Sivertsen, leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Stortinget.

  Eirik Sivertsen til arktisk konferanse i Arkhangelsk

  Konferansen «Arctic-Territory of Dialogue» finner sted i Arkhangelsk 29.30. mars 2017, og er den største konferansen om Arktis i Russland. President Putin og vise-statsminister Rogozin er blant talerne på møtet som samler deltakere fra 14 land.

  (28.03.2017)
 • Senator Lisa Murkowski og delegasjonsleder Eirik Sivertsen. Foto: Stortinget.

  Arktisk parlamentarikermøte i Anchorage

  USAs formannskap i Arktisk råd og bruk av droner i Arktis var to av temaene da den arktiske parlamentarikerkomiteen møttes i Anchorage i Alaska.

  (03.03.2017)
Vel å sjå:
Ingen medlemmer er registrerte for den namngitte komiteen.