Nordlund, Willfred

Nordlund, Willfred (1988-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Nordland 2021-2025
Leder
Næringskomiteen
Ansiennitet:
4 år, 83 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 18.04.1988 i Bodø, Nordland
 • Son av ordfører Karl-Erling Nordlund (1957-) og bonde Wenche Irene Kristiansen (1961-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 2009 - 2013, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2013 - 2017, Sp.
 • Representant nr 3 for Nordland, 2017 - 2021, Sp.
 • Representant nr 6 for Nordland, 2021 - 2025, Sp.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2021 - 21.10.2021
  Leder, Næringskomiteen, 21.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 26.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 05.10.2018 - 30.09.2020
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 13.10.2020 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 28.10.2021 - 05.11.2021
  Nestleder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 05.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Andre varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 02.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jennestad barneskole 1995-2001
 • Sortland ungdomsskole 2001-2004
 • Hadsel vgs, kokkelinja 2004-2006
 • Sortland vgs, allmenn påbygning 2006-2007 (Studiespesialisering 3p)
 • Høyskolen i Harstad, bachelor i Turism and Management 2007-2009 (Ikke fullført)
 • Handelshøyskolen BI, bachelor i markedsføring og økonomi 2009-2012

Yrke

 • Avløser, maskinkjører 2000 (Stillingen er fortsatt aktiv, hatt permisjon i perioder)
 • Lagerarbeider, Coop Mega Sortland 2003-2005
 • Lossearbeider 2006-2009
 • Kokk, Stedet AS 2006-2008
 • Kokk, Håndtverkeren AS 2006
 • Taxisjåfør, Sortland Taxi 2008-2010
 • Kokk, Bare Blåbær AS 2009-2012
 • Vikarlærer, Sortland barneskole 2009
 • Sekretær, Nordland Sp 2012
 • Prosjektleder og økonomileder, Deadline TV og Video AS 2014-2015

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Sortland kommuneråd 2015-2019 (permisjon i perioden 2015-2017)
 • Medlem Sortland kommunestyre 2019-2023

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Nordland 2007-2011, 2015-2017 (permisjon som fylkesråd og fritak etter Stortingsvalget 2017)
 • Nestleder fylkesråd, Nordland 2015-2017 (Fylkesråd for samferdsel og nestleder i fylkesrådet)

Offentlege verv

 • Medlem Ungdommens fylkesting Nordland (UFT) 2003-2005 (tilsvarer nåværende Ungdommens fylkesråd Nordland (UFR)), Leder 2005-2007 (tilsvarer nåværende Ungdommens fylkesråd Nordland (UFR))
 • Medlem Sortland barne og ungdomsråd 2006-2007
 • Medlem Utdanningskomiteen Nordland fylkesting 2007-2009
 • Medlem Yrkesopplæringsnemda Nordland 2007-2009 (oppnevt av Nordland fylkesting)
 • Medlem Styremedlem stiftelsen Museum Nord 2008-2011 (oppnevt av Nordland fylkesting)
 • Medlem og nestleder Næringskomiteen Nordland fylkesting 2009-2011
 • Varamedlem Nordland fylkestings kontrollutvalg 2011-2013 (oppnevt av Nordland fylkesting som eksternt varamedlem)
 • Medlem Nordland fylkestingskontrollutvalg, Nordland 2013-2015 (oppnevt av Nordland fylkesting som eksternt medlem)

Tillitsverv i parti

 • Styremedlem Sortland Sp 2006-2009, Nestleder 2014-2018, Studieleder fra 2018
 • Organisatorisk nestleder Nordland Senterungdom 2008-2009, Politisk nestleder 2009-2011, Fylkesleder (i perioden 2006-2008; 2011-2012)
 • Sentralstyremedlem Senterungdommen 2008-2010, Generalsekretær 2012-2014, Landsstyremedlem (i perioden 2006-2008; 2008-2010; 2011-2012)
 • Visepresident Nordiska Centerungdomens Förbund 2014-2015, Varamedlem 2015-2016
 • Styremedlem Nordland Senterparti (i perioden 2006-2009; 2011-2012)

Tillitsverv i organisasjonar

 • Styremedlem Gullregn 4H 1998-2004
 • Styremedlem Nordland 4H 2005-2007