Sosialistisk Venstreparti

Det er 13 representantar i stortingsgruppa til Sosialistisk Venstreparti.

SVs logo

Postadresse:

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 34 00 
E-post: sv.postmottak@stortinget.no

Sosialistisk Venstreparti

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 00 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@sv.no 
Heimeside: http://www.sv.no 

Sosialistisk Ungdom

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 50 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@su.no 
Heimeside: http://www.su.no 

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå: