Sosialistisk Venstreparti

Det er 7 representantar i stortingsgruppa til Sosialistisk Venstreparti etter valet i 2013.

Postadresse:

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 34 00 
Telefaks: 23 31 38 69
E-post: sv.postmottak@stortinget.no

Sosialistisk Venstreparti

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 00 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@sv.no 
Heimeside: http://www.sv.no 

Sosialistisk Ungdom

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 50 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@su.no 
Heimeside: http://www.su.no 

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
61 Lysbakken, Audun Leder gruppestyret
41 Bergstø, Kirsti Nestleder gruppestyret
153 Valen, Snorre Serigstad Nestleder gruppestyret
48 Andersen, Karin
138 Fylkesnes, Torgeir Knag
98 Holmås, Heikki Eidsvoll
27 Solhjell, Bård Vegar