Sosialistisk Venstreparti

Det er 11 representantar i stortingsgruppa til Sosialistisk Venstreparti etter valet i 2013.

Postadresse:

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 34 00 
Telefaks: 23 31 38 69
E-post: sv.postmottak@stortinget.no

Sosialistisk Venstreparti

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 00 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@sv.no 
Heimeside: http://www.sv.no 

Sosialistisk Ungdom

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 50 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@su.no 
Heimeside: http://www.su.no 

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
57 Lysbakken, Audun Leder gruppestyret
95 Kaski, Kari Elisabeth Nestleder gruppestyret
138 Fylkesnes, Torgeir Knag Nestleder gruppestyret
48 Andersen, Karin Medlem gruppestyret
105 Eide, Petter
82 Fagerås, Mona
151 Haltbrekken, Lars
122 Lerbrekk, Solfrid
36 Nævra, Arne
22 Wilkinson, Nicholas
169 Øvstegård, Freddy André