Kva skjer?

  • Storting kl. 12.00 -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 15.00
    -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
  • Storting kl. 10.00
  • Ikkje møte i plenum -Høyres landsmøte. Gardermoen
  • Ikkje møte i plenum -Høyres landsmøte. Gardermoen
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

Fred, frihet og demokrati kan ikke tas for gitt

Stortingspresident Tone W. Trøen og lederen i utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt holdt taler på frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai for å hedre og minnes alle som har kjempet for fred og frihet på Norges vegne. 

Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Uke 19 på Stortinget

På programmet i uke 19 står blant annet Perspektivmeldingen 2021, forslag om fullføringsrett for elever som har hatt mye fravær og digital skole grunnet covid-19 samt rapporten fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon.

#Siifra-illustrasjon: Stortinget

#Siifra

#Siifra er et initiativ av Stortingets presidentskap, ungdomspartiene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for en tryggere debattkultur for barn og unge.

Stortinget undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

«Vinterettermiddag – mot Stortinget», maleri av Tore Juell.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.