Kva skjer?

  • Ikkje møte i plenum
  • Ikkje møte i plenum
  • Ikkje møte i plenum 1 høyring
  • Ikkje møte i plenum
  • Ikkje møte i plenum
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under kontroll- og konstitusjonskomiteens høring i NAV-saken. Foto: Stortinget.

Kontrollhøringer om Nav-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt kontrollhøringer om Nav-saken torsdag 9. og fredag 10. januar. Se videoopptak og les referater fra høringene.

Valglister. Foto: Tore Fjeld.

Vedtak uke 2

I uke 2 vedtok Stortinget å endre Grunnloven slik at det er mulig å slippe å stå på en valgliste man ikke ønsker å stå på. Flere andre grunnlovsforslag ble også behandlet, men ingen av disse fikk bifall.

«Tidlig vår», maleri av Gerhard Munthe.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.