Kva skjer?

  • Storting kl. 10.00 -Møtet fortsetter utover kl. 16.00 7 høyringar
  • Ikkje møte i plenum
  • Ikkje møte i plenum -Europarådet. Strasbourg.
  • Storting kl. 10.00 -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
    -Europarådet. Strasbourg.
    4 høyringar
  • Storting kl. 10.00 -Europarådet. Strasbourg.
Foto: Stortinget.

Uke 16 på Stortinget

På programmet i uke 16 står blant annet statlig kompensasjon ved flom og naturskade, prioritering av ideelle foran kommersielle aktører når helseforetakene kjøper institusjonsplasser samt en høring om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

Besøk og tilgang

Resepsjonen på Løvebakken er open alle kvardagar kl. 7–22. Publikum har høve til å fylgja debattane i Stortinget frå publikumsgalleriet.

Byggeprosjektet. Foto: Stortinget.

Stortingets byggeprosjekt

Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Forsiden til brosjyren Stortingsåret 2016−2017Stortingsåret 2016−2017

Stortingsåret 2016−2017

Etter hver stortingssesjon kommer det ut en årsrapport som dekker den parlamentariske virksomheten og eksternt rettede aktiviteter i administrasjonen.

Stortingets riksvåpen med navnetrekk.

Designhåndbok

Her finner du designhåndboken for Stortingets visuelle identitet.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.