Kva skjer?

  • Ikkje møte i plenum
  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 15.00
  • Storting kl. 10.00
  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 14.00
  • Ikkje møte i plenum 1 høyring
alt=

Uke 49 på Stortinget

På programmet i uke 49 står blant annet valg av riksrevisorer, en interpellasjon om burka, niqab og andre heldekkende plagg samt en høring om pengespilloven.

alt=

Statsbudsjettet 2022

Finansdebatten ble holdt 2. desember, og rammene for statsbudsjettet ble vedtatt. Her finner du budsjettdokumentene og arbeidsplanen for budsjettbehandlingen («terminlisten»).

Stortinget undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisning i stortingssalen

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og leringsspel.

«Vinterettermiddag – mot Stortinget», maleri av Tore Juell.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.