Besøk oss digitalt i sommer!

Stortinget er et åpent hus og gjennomfører normalt omvisninger for publikum gjennom hele sommeren.

I år er dessverre alle omvisninger avlyst, men vi ønsker likevel å vise frem litt av bygningen og det som foregår innenfor dørene.

Les mer

Kva skjer?

  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
Hovedinngang Norges Bank. Foto: Espen Schive.

Høring om brev fra Norges Banks representantskap

Stortinget har mottatt brev fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM). Saken er til behandling i finanskomiteen, som holder høring 10. august.

Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

Høytidelig åpning 2. oktober

Inneværende sesjons siste stortingsmøte avholdes 30. september. Stortinget trer sammen og konstituerer seg 1. oktober, og den høytidelige åpning av det 165. storting finner sted 2. oktober.

Fra første stortingsmøte etter frigjøringen. Foto: Stortinget.

Frigjøringsjubileet 2020

8. mai 1945 kom freden til Norge etter fem år der tysk okkupasjon og nazistisk diktatur hadde fortrengt demokratiet.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

«Tidlig vår», maleri av Gerhard Munthe.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.