Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Hvilke planer har regjeringa for når ytterligere utvidelse av Kystrutens seilinger, og når er det planlagt at Havila Kystruten AS skal ta opp sin del av rutetilbudet?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Er moloer, bølgebrytere og utdyping av havner inn til kai, som har betydning for den allmenne ferdselen, et statlig ansvar, og vil det bli avsatt midler i den kommende Nasjonal transportplan både til staten v/Kystverket og fylkeskommunene for å utvikle havneinfrastrukturen i Norge?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Kystruten er nå i gang med seilinger fra Bergen til Kirkenes med fem skip, noe som betyr at det er anløp på alle de 34 anløpsstedene annenhver dag. Dette er tatt godt imot langs kysten, da det betyr forutsigbarhet for både passasjerer og gods. Havila Kystruten AS, som skulle starte opp med fire skip fra 1. januar 2021, har fått utsatt sin oppstart på grunn av pandemien. Kan statsråden orientere om når regjeringa planlegger at Kystruten skal komme tilbake i normal drift, og når Havila Kystruten AS vil være en del av rutetilbudet vårt?
 • Skriftleg spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil statsråden sørge for at lærere blir definert som samfunnskritisk personell?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Kystruten er nå i gang med seilinger fra Bergen til Kirkenes med fem skip, noe som betyr at det er anløp på alle de 34 anløpsstedene annenhver dag. Dette er tatt godt imot langs kysten, da det betyr forutsigbarhet for både passasjerer og gods. Havila Kystruten AS, som skulle starte opp med fire skip fra 1. januar 2021, har fått utsatt sin oppstart på grunn av pandemien. Kan statsråden orientere om når regjeringa planlegger at Kystruten skal komme tilbake i normal drift, og når Havila Kystruten AS vil være en del av rutetilbudet vårt?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet