Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til olje- og energiministeren

  Vil statsråden gjøre noe for å redusere behandlingstiden på klagesaker i OED slik at kommuner ikke mister viktige industriprosjekter grunnet manglende kapasitet på strømforsyningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Vil statsråden endre «Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer § 26. Behandling før henging», for å tillate og tørke sei og hyse under 1,5kg med hodet på til eksport for konsum i utenlandske markeder, og vil statsråden gi føringer til Mattilsynet om en dispensasjonspraksis for å tillate tørking av sei og hyse under 1,5kg med hodet på fra Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer § 26.Behandling før henging, frem til en forskriftsendring for å prøve ut dette produktet på markedet?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Hvilke kriterier ligger til grunn for valgt vegbredde på nye Tana bru og hva kan gjøres for å unngå ulykker og få tilfredsstillende brøyting av brua?
 • Skriftleg spørsmål fra Marianne Haukland (H) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan mener statsråden at sykehuset skal opptre ved avvik og feilbehandling av pasienter, hvordan jobber helsetjenesten og tilsynene for å unngå avvik og feilbehandling, og hvordan jobber helsetjenesten med å etablere rutiner som sikrer at nødvendig informasjon om pasienten slik som CAVE blir undersøkt?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Ferskfiskordningen (FFO) ligger an til å være oppfisket allerede tidlig i november. Skal aktiviteten opprettholdes lengre og sikre industrien tilgang på råstoff, må FFO tilføres kvantum.
  Skal ordningen kunne strekke seg mot andre halvdel av desember vil det være behov for å øke FFO med omlag 4000 tonn.
  Vil statsråden sørge for at ferskfiskordningen tilføres kvantum slik at den blir opprettholdt fram til andre halvdel av desember, og vil statsråden gi føringer slik at FFO egentlige hensikt ivaretas slik Riksrevisjonen påpeker?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet