Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Troms.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Mener justisministeren at det er akseptabelt at mistenkte overgripere unnslipper på grunn av manglende lovverk, eller vil justisministeren få fortgang i arbeidet med å få på plass lovverk som hjemler lagring av IP-adresser, og på den måten sikrer ofre for overgrep bedre beskyttelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  I sakene om statsrådens etterlønn fra ordførervervet i Lenvik kommune kommer det frem at søknaden om etterlønn leveres etter at statsråden har begynt å få lønn som statssekretær.
  Sa statsråden fra seg noe av statssekretærgodtgjørelsen eller ordførergodtgjørelsen som følge av at ordføreren/statssekretæren var i et fullt annet verv som henholdsvis statssekretær og ordfører samtidig?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  I e-post til Lenvik kommune opplyser fiskeriminister Sivertsen at han skulle tiltre «for fullt» som statssekretær fra 1. januar 2020. Dette til tross for at utnevnelsen har virkning fra 4. november 2019. Det er også kjent i saken at Sivertsen er lønnet som statssekretær fra november.
  Begynte statsråden «for fullt» som statssekretær fra 4. november, hvor mye fravær hadde statssekretæren frem til 1. januar og ble godtgjørelse trukket for dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Mener statsråden det er akseptabelt at publisister blir straffeforfulgt av påtalemyndigheten for politiske standpunkt, og hvilke virkemidler vil statsråden sette i verk for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av ytringsfriheten som en av våre grunnleggende menneskerettigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Når staten «bruker» oljepenger, bruker den dollar fra SPU til å kjøpe norske kroner. Jo større det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er, jo flere kroner kjøpes, og jo mer styrkes den norske kronen. «Bruk» av oljepenger er slik uheldig for konkurranseevnen til norsk eksportnæring.
  Hvor stor er effekten av disse kronekjøpene på kronekursen, og hvordan vurderer statsråden dette opp mot et hypotetisk alternativ der staten låner penger i norske kroner for å dekke det oljekorrigerte underskuddet?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet