Utanriks- og forsvarskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er utenrikspoltitske tilhøve, militært forsvar, meldingar frå Ombodsmannen for Forsvaret og andre saker om verksemda til nemnda, utviklingshjelp, saker som gjeld norske interesser på Svalbard eller i andre polarområde og – til vanleg – saker som gjeld avtalar mellom den norske staten og andre statar eller internasjonale organisasjonar.

Medlemene i komiteen

Medlemer i utanriks- og forsvarskomiteen. 

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteen er opne for publikum.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema frå høyringssidene. Fylg lenkja under

Samla oversyn over høyringane i komiteen.

Ved søknad om å få delta på høyring skal eit notat på inntil to sider sendast til postmottaket til komiteen innan fristen som er oppgjeven, eller lastast opp som vedlegg til skjemaet for å søkja om å få delta på høyring. Det er fagkomiteen sjølv som avgjer kven/kva for organisasjon han ynskjer å kalla inn til høyring i ei sak. Ein organisasjon bør vera landsomfattande. Organisasjonar som har ein samlande paraplyorganisasjon, bør lata seg representera av denne eller saman med den.  

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utanriks- og forsvarskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: utenriks-forsvar@stortinget.no

Komitésekretærar

Eivind S. Homme, 
Telefon: 23 31 35 13
eivind.s.homme@stortinget.no

Rune Skjerve
Telefon: 23 31 30 60
rune.skjerve@stortinget.no 

Seniorrådgjevar

Ida Nygaard – ansvarleg for m.a. høyringar
Telefon: 23 31 35 53
ida.nygaard@stortinget.no

Stortingsarkivet

Matias Dobrowen
Telefon: 23 31 36 27

Aktuelt

 • Utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt og Irlands Europaminister, Helen McEntee. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen i Irland

  Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøkte Irland 29.–30. april.

  (02.05.2019)
 • Anniken Huitfeldt, Ingjerd Schou og Marianne Marthinsen i møte med helseministeren. Foto: Stortinget.

  Utenrikskomiteen i Ghana

  Stortinget utenriks- og forsvarskomité har avlagt besøk i Ghana 18.–20. mars, med program lagt opp av vaksinealliansen Gavi, Det globale fondet og ambassaden.

  (22.03.2019)
 • Deltakere på det nordisk-baltiske utenrikskomitéledermøtet ved Havforskningsstasjonen på Austevoll sammen med representanter fra Havforskingsinstituttet. Foto: Kjartan Mæstad, Havforskingsinstituttet.

  Nordisk og baltisk komitéledermøte i Austevoll

  Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, var den 11. og 12. mars vertskap for det nordisk-baltiske utenrikskomitéledermøtet. 

  (13.03.2019)
 • Kabul sett fra luften. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøkte Afghanistan

  En delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøkte Kabul i Afghanistan 26.–27. februar 2019. Hensikten var å få en dypere innsikt i situasjonen i Afghanistan.

  (28.02.2019)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen (ledet av Anniken Huitfeldt) i møte med den tyrkiske utenrikskomiteen, som ledes av Volkan Bozkir, 24. januar 2019. Foto: Stortinget

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Tyrkia

  Utviklingen i Tyrkias utenriks- og forsvarspolitikk, den innenrikspolitiske situasjonen og utviklingen i landets nærområder er på agendaen når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Tyrkia 24. januar.

  (24.01.2019)
 • Anniken Huitfeldt. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Egypt

  Når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Egypt 22. januar, vil utviklingen i landet og utviklingen i nærområdene stå sentralt på dagsordenen.

  (22.01.2019)

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle