Utanriks- og forsvarskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er utenrikspoltitske tilhøve, militært forsvar, meldingar frå Ombodsmannen for Forsvaret og andre saker om verksemda til nemnda, utviklingshjelp, saker som gjeld norske interesser på Svalbard eller i andre polarområde og – til vanleg – saker som gjeld avtalar mellom den norske staten og andre statar eller internasjonale organisasjonar.

Medlemene i komiteen

Medlemer i utanriks- og forsvarskomiteen. 

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteen er opne for publikum.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema frå høyringssidene. Fylg lenkja under

Samla oversyn over høyringane i komiteen.

Ved søknad om å få delta på høyring skal eit notat på inntil to sider sendast til postmottaket til komiteen innan fristen som er oppgjeven, eller lastast opp som vedlegg til skjemaet for å søkja om å få delta på høyring. Det er fagkomiteen sjølv som avgjer kven/kva for organisasjon han ynskjer å kalla inn til høyring i ei sak. Ein organisasjon bør vera landsomfattande. Organisasjonar som har ein samlande paraplyorganisasjon, bør lata seg representera av denne eller saman med den.  

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utanriks- og forsvarskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: utenriks-forsvar@stortinget.no

Komitésekretærar

Eivind S. Homme, 
Telefon: 23 31 35 13
eivind.s.homme@stortinget.no

Rune Skjerve
Telefon: 23 31 30 60
rune.skjerve@stortinget.no 

Seniorrådgjevar

Ida Nygaard – ansvarleg for m.a. høyringar
Telefon: 23 31 35 53
ida.nygaard@stortinget.no

Stortingsarkivet

Matias Dobrowen
Telefon: 23 31 36 27

Aktuelt

 • Utenriks- og forsvarskomiteen (ledet av Anniken Huitfeldt) i møte med den tyrkiske utenrikskomiteen, som ledes av Volkan Bozkir, 24. januar 2019. Foto: Stortinget

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Tyrkia

  Utviklingen i Tyrkias utenriks- og forsvarspolitikk, den innenrikspolitiske situasjonen og utviklingen i landets nærområder er på agendaen når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Tyrkia 24. januar.

  (24.01.2019)
 • Anniken Huitfeldt. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Egypt

  Når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Egypt 22. januar, vil utviklingen i landet og utviklingen i nærområdene stå sentralt på dagsordenen.

  (22.01.2019)
 • Foto: iStock

  Skriftlige innspill om Forbudstraktaten

  Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet at de ønsker skriftlige innspill i følgende sak: Prop. 1 S (2018–2019) Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten). Fristen er 30. januar.

  (14.01.2019)
 • Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, snakker med to soldater fra Panserbataljonen i Brigade Nord under øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Trident Juncture

  Den store NATO-øvelsen Trident Juncture er i gang. I uke 44 besøker utenriks- og forsvarskomiteen øvelsen i Trøndelag.

  (29.10.2018)
 • Komiteen møtte National Security Adviser Sir Mark Sedwill, sammen med Norges ambassadør Mona Juul. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen i London

  Stortingets utenriks- og forsvarskomite besøker London 22.–24. oktober. Sentralt på dagsordenen står brexit, der komiteen ønsker førstehåndskunnskap og dialog med sentrale britiske beslutningstakere.

  (23.10.2018)
 • Komiteen utenfor Det hvite hus i Washington DC. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen i New York og Washington DC

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøkte både New York og Washington DC  18.–21. juni.

  (25.06.2018)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen i Russland. Foto: Stortinget.

  Åpne og nyttige samtaler i Moskva

  Utenriks- og forsvarskomiteen, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøkte Moskva 31. mai etter invitasjon fra lederen i det russiske føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjov. 

  (05.06.2018)
 • Christian Tybring-Gjedde. Foto: Stortinget.

  Forsvarskomité-møte i Szczecin 23.–24. april

  Besøk og orienteringer ved hovedkvarteret til NATOs multinasjonale korps og den sikkerhetspolitiske situasjonen knyttet til Russland var hovedtemaer under vårens møte for medlemmer fra forsvarskomiteene i de nordiske og baltiske parlamentene, samt fra Polen og Tyskland.

  (26.04.2018)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen foran den norske ambassaden i Berlin. Foto: Den norske ambassaden i Berlin.

  Bred enighet med Tyskland om utenriks- og forsvarspolitikk

  Det var bred enighet om sentrale utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål mellom tysk og norsk side da utenriks- og forsvarskomiteen besøkte Berlin 19. og 20. april. 

  (24.04.2018)

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle