Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Mange av de største tunnelprosjektene her i landet gir betydelige mengder overskuddsstein som det er vanskelig og kostbart å få anvendt på miljømessig bra måte. Samtidig har Danmark stort behov for stein til å sikre kysten mot erosjon og sandflukt under vann. For dem er det også viktig restaureringsprosjekt for å få tilbake viktige kysthabitater, for mye stein er fjernet til kommersiell bruk.
  Hva er statsrådens vurdering av dette, og vil han ta kontakt med den danske regjering med tanke på mulig overføring av overskuddsstein dit?
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Kristiansund og Molde sykehus er i en veldig krevende situasjon for å sikre rekruttering og fagkompetanse inntil nytt sykehus kan tas i bruk. Har helseforetakets ledelse planer og faglige ressurser for å gjennomføre denne omstillinga på en faglig forsvarlig måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden be arbeidstilsynet endre praksis slik at lønnsopplysninger i fag som har allmenngjort tariffavtale fremkommer sammen med stillingstittel ved krav om innsyn, samtidig som personopplysninger ikke oppgis?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden legge frem statistikk som viser over- og underrepresentasjon på smittetall gjennom hele pandemien for alle relevante landgrupper, både for personer født i utlandet og norskfødte med innvandrerforeldre, på landsbasis og i de 10 største byene?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden legge frem statistikk som viser over- og underrepresentasjon på koronarelaterte sykehusinnleggelser gjennom hele pandemien for alle relevante landgrupper, både for personer født i utlandet og norskfødte med innvandrerforeldre, på landsbasis og i de 10 største byene?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet