Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Kan statsråden gi en fylkesfordelt oversikt over alle tilskudd gitt til jord (som nydyrking, grøfting og jordveier o.l.), samt alle tilskudd til driftsbygninger (som rentestøtte, lån og tilskudd) år for år i perioden 2000-2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Hvilke konklusjoner sitter statsråden igjen med etter krisesituasjonen utenfor Hustadvika i helga, og er det riktig at det er Staten som skal dekke en redningsaksjon, mens rederiet ikke skal betale et øre, og i så fall syns han dette er riktig i lys av denne alvorlighetsgraden og den enormt sterke veksten i cruisetrafikken i norske farvann og vil han sette ned et offentlig utvalg som skal se på hele beredskapssituasjonen for den sterkt økende cruisetrafikken i norske farvann?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

  Hvordan er veksten i husholdningenes inntekt etter skatt pr. forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag i Buskerud fylke?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  En av våre mest erfarne havbruksveterinærer, Aud Skrudland, har nylig uttalt seg offentlig om at veksten i oppdrettsnæringen nå er så sterk at den overskrider de biologiske grensene, og hun er bekymret for smitte og sykdom. Hun fikk støtte av sin overordnede i Mattilsynet, men fikk kritikk og nærmest munnkurv fra ledelsen, ifølge Klassekampen 20.3.19.
  Mener statsråden at det er rom for, og viktig for, en så stor vekstnæring, at faglige advarsler som dette kan komme fram i det offentlige rom av fagpersoner som Skrudland?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvilke rutiner har Nav for å sikre at en arbeidstaker som det betales lønnstilskudd for, faktisk mottar lønn for den perioden det er utbetalt lønnstilskudd for, og hva skal Nav gjøre dersom (deler av) lønn ikke er utbetalt til arbeidstaker?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet