Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvordan selvstendig næringsdrivende yogalærere/yogastudioer berøres av gjeldende smitteverntiltak?
 • Skriftleg spørsmål fra Kathy Lie (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Regjeringen Solberg endret i 2020 botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra 3 til 5 år etter budsjettforliket med Frp.
  Har regjeringen planer om å reversere endringen og redusere botidskravet for permanent oppholdstillatelse tilbake til 3 år slik at ekteskapsinnvandrere i en sårbar situasjon gis økt trygghet?
 • Interpellasjon fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Regjeringen har stanset den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 og 5. Østlandet er regnet som den mest attraktive delen av jernbanen i Norge. Det er anslått en netto gevinst på ca. 12 mrd. kroner i perioden 2014–2028 av jernbanereformen, og nettogevinsten så langt er ca. 1 mrd. kroner. Konkurranseutsettingen av trafikkpakkene utgjør en stor del av gevinsten. Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og de har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud. Man kan spørre seg hvordan statsråden skal få til dette uten å realisere milliardgevinster og uten å bevilge ekstra penger til jernbane. Ifølge pressemeldingen mener statsråden "tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet". Hva er begrunnelsen for at statsråden mener det vil gi et bedre tilbud for de reisende å direktetildele det heller enn å sette det ut på konkurranse?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til å inngå nasjonale avtaler med private helseaktører for å bistå kommunehelsetjenesten med koronatesting og koronavaksinering?
 • Skriftleg spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Kompensasjonsordningen for kulturlivet har noen særskilte begrensinger, som maksbeløp på utbetaling på 3,5 millioner og at det skal utvises kulturfaglig skjønn ved behandling av søknaden. Det fører til underlige utslag i en bransje som ellers næringsmessig godt, som for eksempel for Folketeatret som normalt har over 20 millioner i inntekt bare i desember.
  Vil statsråden rydde i dette når detaljene i ordningen utarbeides?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet