Lover og instrukser

Her finner du en samlet oversikt over lover og instrukser som er viktige for Stortingets virksomhet.

Grunnloven
Norges Lover
Stortingets forretningsorden
Bevilgningsreglementet
Behandling av gradert informasjon
Dokumentoffentlighet
Stortingets kontrollfunksjon
Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker
Godtgjørelser, pensjonsordning, reisedekning m.m.
Etisk veileder og gaveveileder
Adgangsreglement og regler for fotografering og filming

Grunnloven

Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (regjeringen) og den dømmende makt (domstolene).

Grunnloven på bokmål (Lovdata)
Grunnlova på nynorsk (Lovdata)

Om Grunnloven

Norges Lover

Stortinget er utgiver av lovsamlingen «Norges Lover». Den kommer ut i ny utgave annethvert år. Siste utgave, «Norges Lover 1687–2020», inneholder Grunnloven og gjeldende lover som er vedtatt av Stortinget og sanksjonert av Kongen innen utgangen av 2020. Den har også med et utvalg av konvensjoner og EØS-rettsakter. Boken kan kjøpes her.
 

Stortingets forretningsorden

Stortingets forretningsorden inneholder regler for organiseringen av arbeidet i Stortinget. 
Se også Stortingets forretningsorden med kommentarer (pdf).

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet fastsetter regler for utforming av statsbudsjettet, trygdebudsjettet, statsregnskapet og trygderegnskapet.

Se også veiledning i statlig budsjettarbeid med kommentarer til bevilgningsreglementet.

Behandling av gradert informasjon

Utfyllende retningslinjer til Stortingets forretningsorden § 75 a om behandling av gradert informasjon

Dokumentoffentlighet

Regler om dokumentoffentlighet for Stortinget (Lovdata).

Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) (Lovdata).

Stortingets kontrollfunksjon

Oversikt over lover og instrukser for Stortingets kontrollorganer

Reglement for åpne kontrollhøringer

Alle gjeldende lover vedtatt av Stortinget finnes på www.lovdata.no

Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker

Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker

Godtgjørelser, pensjonsordning, reisedekning m.m.

Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)

Stortingets godtgjøringsutvalg

Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

Fratredelsesytelse for stortingsrepresentanter

Etterlønn for stortingsrepresentanter

Retningslinjer om reisedekning for stortingsrepresentanter

Gruppetilskudd og årsregnskap for stortingsgruppene

Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler

Etisk veileder og gaveveileder

Etisk veileder for stortingsrepresentantene

Gaveveileder for stortingsrepresentantene

Adgangsreglement og regler for fotografering og filming

Stortingets adgangsreglement

Regler for pressens adgang til Stortinget

Regler for fotografering og filming i Stortinget


Sist oppdatert: 08.10.2021 17:16