Europarådets parlamentarikarforsamling

Hovudføremålet til Europarådet er å arbeida for å styrkja menneskerettane, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslanda.

Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.
Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets europarådsdelegasjon vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Meir om Europarådets parlamentarikarforsamling og den norske delegasjonen.

Europarådets parlamentarikarforsamling

Nettstaden til Europarådet

Den norske delegasjonen til Europarådets parlamentarikarforsamling leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011.

Aktuelt

 • Plenumssalen i Strasbourg. Foto: Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

  Årets først delsesjon i PACE – nok ein gang utan Russland

  Tap av statsborgarskap som ledd i kampen mot terror, Magnitskysanksjonar, inkluderande arbeidsliv og oppfølging av Europarådets Torturkomité (CPT) sine landrapportar er noko av det som elles står på agendaen.

  (21.01.2019)
 • Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  #ikkeimittparlament

  I forbindelse med markeringen av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner 25. november, lanserer Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) i Helsinki en kampanje med emneknaggen #notinmyparliament (#ikkeimittparlament).

  (23.11.2018)
 • Hege Liadal Haukeland. Foto: Stortinget.

  Kvinnelige europeiske politikere utsatt for seksuell trakassering og vold

  En undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) viser at kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

  (16.10.2018)
 • Ingjerd Schou, Vetle Wang Soleim, Jette Christensen, Lise Christoffersen, Espen Barth Eide. Foto: Stortinget.

  PACE møttes i Strasbourg

  Stortinget deltok på Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) sin haustsesjon i Strasbourg 8.–12. oktober. 

  (12.10.2018)
 • Ingjerd Schou.

  PACE-sesjon i Strasbourg

  Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes til høstsesjon i Strasbourg 8.–12. oktober.  

  (08.10.2018)
 • Emilie Enger Mehl. Foto: Europarådet.

  Solid norsk innsats snudde balansen i resolusjon om barnevern

  Under sommarsesjonen i Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) deltok fleire stortingsrepresentantar i debatten om barnevern og diskusjonen om riktig balanse mellom barnets beste og behovet for å halde familiar samla.

  (29.06.2018)
 • Ingjerd Schou. Foto: Europarådet.

  Barnevern på agendaen i PACEs sommersesjon

  Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes til sin junisesjon i Strasbourg 25.–29. juni.  

  (25.06.2018)
 • Ingjerd Schou. Foto: Europarådet.

  Mistanke om korrupsjonsliknande aktivitet i PACE

  Ein rapport publisert 22. april slår fast at Europarådets parlamentarikarforsamling har organisatoriske svakheiter som gjer organisasjonen sårbar for korrupsjon, og konkluderer med at det er grunn til sterk mistanke om at korrupsjonsliknande aktivitet har funnet stad.

  (24.04.2018)
 • Delegasjonsleiar Ingjerd Schou. Foto: PACE.

  PACE publiserer rapport om mogleg korrupsjon i forsamlinga

  Den eksterne uavhengige kommisjonen vil publisere sine funn i ein eigen rapport søndag 22. april, dagen før opninga av Europarådets parlamentarikarforsamlings (PACE) andre delsesjon i 2018.

  (19.04.2018)
 • Dunja Mijatovic. Foto: OSSE.

  Ny europeisk menneskerettskommissær

  Dunja Mijatovic fra Bosnia og Hercegovina er valgt til Europarådets nye europeiske menneskerettskommissær.

  (25.01.2018)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Schou, Ingjerd H
Nestleder Christoffersen, Lise A
Medlem Eide, Espen Barth A
Medlem Mehl, Emilie Enger Sp
Medlem Wold, Morten FrP
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Eide, Petter SV
Varamedlem Hjemdal, Silje FrP
Varamedlem Kapur, Mudassar H
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H