Partioversikt

Oversikta viser talet på innvalde representantar til Stortinget fordelt på partigruppene. Fordelinga gjeld ved starten av perioden. På grunn av ei utmelding har Framstegspartiet nå 26 representantar, og ein represenrant er uavhengig.