Partioversikt

Oversikta viser talet på innvalde representantar til Stortinget fordelt på partigruppene. Fordelinga gjeld ved starten av perioden. På grunn av ei utmelding har Framstegspartiet nå 26 representantar.