Kva skjer?

Finansminister Jan Tore Sanner holder finanstalen i Stortinget 7. oktober 2020. Foto: Stortinget.

Statsbudsjettet 2021

Onsdag 7. oktober la finansminister Jan Tore Sanner frem nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2021. Her finner du budsjettpublikasjonene.

Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

Stortinget skjerper smitteverntiltakene

Stortingsrepresentanter anbefales å bruke munnbind når det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand. Komitéreiser innstilles ut desember, og så langt det er mulig skal eventuelle fysiske møter avholdes med to meters avstand.

#Siifra-illustrasjon: Stortinget

#Siifra

#Siifra er et initiativ av Stortingets presidentskap, ungdomspartiene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for en tryggere debattkultur for barn og unge.

Fra første stortingsmøte etter frigjøringen. Foto: Stortinget.

Frigjøringsjubileet 2020

8. mai 1945 kom freden til Norge etter fem år der tysk okkupasjon og nazistisk diktatur hadde fortrengt demokratiet.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

«Tidlig vår», maleri av Gerhard Munthe.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.