Kva skjer?

  • Ikkje møte i plenum
  • Storting kl. 10.00 -Møtet fortsetter utover kl.16.00
  • Storting kl. 10.00 -Votering ved møtets slutt
  • Ikkje møte i plenum
Finansminister Jan Tore Sanner overrekker budsjettdokumentene til stortingspresident Eva Kristin Hansen 12. oktober 2021. Foto: Stortinget.

Statsbudsjettet 2022

12. oktober la finansminister Jan Tore Sanner frem nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2022. Her finner du budsjettdokumentene.

#Siifra-illustrasjon: Stortinget

#Siifra

#Siifra er et initiativ av Stortingets presidentskap, ungdomspartiene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for en tryggere debattkultur for barn og unge.

Stortinget undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

«Vinterettermiddag – mot Stortinget», maleri av Tore Juell.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.