Kva skjer?

  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 15.00
  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 15.00
    -Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00
  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 15.00
    -Sommeravslutninger for partigruppene
  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 15.00
  • Storting kl. 9.00 -Votering ved møtets slutt
Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

Uke 24 på Stortinget

På programmet i uke 24 står blant annet midlertidige endringer i petroleumsskatteloven, finansmarkedsmeldingen 2020 og en redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Vedtak uke 23

I uke 23 har Stortinget blant annet gjort vedtak i sakene om kompensasjon for frilansere og selvstendig næringsdrivende, nødverge til forsvar for bufe og digital erklæring av farskap. Under andregangsbehandlingen av bioteknologiloven ble det vedtatt en lovanmerkning, og den avventer tredje gangs behandling.

Fra første stortingsmøte etter frigjøringen. Foto: Stortinget.

Frigjøringsjubileet 2020

8. mai 1945 kom freden til Norge etter fem år der tysk okkupasjon og nazistisk diktatur hadde fortrengt demokratiet.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

«Tidlig vår», maleri av Gerhard Munthe.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.