Kva skjer?

 • Storting kl. 10.00 -Møtet avbrytes kl. 13.45 i anledning Stortingets julelunsj, og settes igjen kl. 15.30.
  -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
 • Storting kl. 10.00 - Votering kl. 15.00
  -Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00
 • Storting kl. 10.00 -Juleavslutninger for partigruppene
 • Storting kl. 10.00 -Votering ved møtets slutt
  -Siste møtedag i høstsesjonen
 • Ikkje møte i plenum
Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

Uke 51 på Stortinget

På programmet i uke 51, siste møteuke før jul, står blant annet læreplan for klima og grønn omstilling, samisk språk, kultur og samfunnsliv samt Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord.

«Eidsvoll 19. mai 1814», maleri av Christopher Rådlund.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

Besøk og tilgang

Resepsjonen på Løvebakken er open alle kvardagar kl. 7–22. Publikum har høve til å fylgja debattane i Stortinget frå publikumsgalleriet.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Stortingets riksvåpen med navnetrekk.

Designhåndbok

Her finner du designhåndboken for Stortingets visuelle identitet.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.