Den interparlamentariske union (IPU)

IPU vart skipa i 1889, og er den einaste parlamentarikarforsamlinga med globalt medlemskap. Organisasjonen er ein samlingsstad for parlamentarisk dialog. Han arbeider for å fremja fred og samarbeid, og støtta utviklinga av representativt demokrati i alle verdsdelar.

Logoen til IPU.
Logoen til IPU.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Den norske interparlamentariske gruppa vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om IPU og den norske interparlamentariske gruppa.

Den norske interparlamentariske gruppa leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument)
Årsmelding 2011 (samledokument)
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011

Aktuelt

Vel å sjå:
Ingen medlemmer er registrerte for den namngitte komiteen.