Den interparlamentariske union (IPU)

IPU vart skipa i 1889, og er den einaste parlamentarikarforsamlinga med globalt medlemskap. Organisasjonen er ein samlingsstad for parlamentarisk dialog. Han arbeider for å fremja fred og samarbeid, og støtta utviklinga av representativt demokrati i alle verdsdelar.

Logoen til IPU.
Logoen til IPU.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Den norske interparlamentariske gruppa vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om IPU og den norske interparlamentariske gruppa.

Den norske interparlamentariske gruppa leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument)
Årsmelding 2011 (samledokument)
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011

Aktuelt

 • Al-Qubaisi og Eldegard

  Kvinnelig toppmøte

  Gunvor Eldegard møtte kvinnelige parlamentspresidenter under IPUs toppmøte i Abu Dhabi 12.–13. desember

  (16.12.2016)
 • Gunvor Eldegard på møtet med det europeiske likestillingsinstitutt i Vilnius

  Jobber for mer likestilling i parlamentene

  Kvinneandelen i parlamentene i Europa er 25.8%, mens andelen på verdensbasis er 22.8%. Det er langt igjen til politisk likestilling. Noen jobber for å endre på dette.

  (15.09.2016)
 • Den belgiske senatoren Pol Van Den Driessche og Kenneth Svendsen utenfor et valglokale. Foto: Stortinget.

  Observerte Brexit

  Kenneth Svendsen, Stortingets andre visepresident og leder av delegasjonen til Den interparlamentariske union (IPU), var valgobservatør under den britiske EU-avstemningen.

  (26.06.2016)
 • Deltakere på WTO-parlamentarikerkonferanse. Foto: Stortinget.

  WTO-parlamentarikerkonferanse i Genève

  Stortinget deltok 13.–14. juni på en omfattende parlamentarikerkonferanse om WTOs fremtid. 

  (14.06.2016)
 • Gunvor Eldegard og kolleger under IPU sesjonen i Lusaka, Zambia

  Ungdom, likestilling og terror tema i Lusaka

  Den interparlamentariske union (IPU) holdt sin sesjon i Lusaka, Zambia 19.–23. mars.  670 parlamentarikere fra 131 land diskuterte hvordan styrke representasjon av ungdom og kvinner. Dessverre ble terror også et aktuelt tema.

  (01.04.2016)
 • Anette Trettebergstuen. Foto: Stortinget.

  Hvordan takle verdens narkotikaproblem?

  Parlamentarikere fra hele verden møttes 8. og 9. februar i New York for å diskutere status for kampen mot narkotika.

  (15.02.2016)
 • Hege Haukeland Liadal (A).

  Nordisk samarbeid i IPU

  Mandag 28. september møttes representanter for de nordiske delegasjonene til Den interparlamentariske union (IPU) i København 

  (29.09.2015)

Sjå også

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Leirstein, Ulf FrP
Nestleder Liadal, Hege Haukeland A
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Trellevik, Ove H
Personlig varamedlem Agdestein, Elin Rodum H
Personlig varamedlem Andersen, Karin SV
Personlig varamedlem Aukrust, Åsmund A
Personlig varamedlem Bekkevold, Geir Jørgen KrF