Den interparlamentariske union (IPU)

IPU vart skipa i 1889, og er den einaste parlamentarikarforsamlinga med globalt medlemskap. Organisasjonen er ein samlingsstad for parlamentarisk dialog. Han arbeider for å fremja fred og samarbeid, og støtta utviklinga av representativt demokrati i alle verdsdelar.

Logoen til IPU.
Logoen til IPU.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Den norske interparlamentariske gruppa vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om IPU og den norske interparlamentariske gruppa.

Den norske interparlamentariske gruppa leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument)
Årsmelding 2011 (samledokument)
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011

Aktuelt

 • Åsmund Aukrust i FN

  IPU-delegasjonen i New York og Washington

  Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) deltok på høringer i FN om bærekraftsmål 4 God utdanning 17.-18. februar 2020. Delegasjonen besøkte også Washington sammen med nordiske kolleger 19.-21. februar.

  (19.03.2020)
 • Ministerråd Janne Marit Knutrud, Åsmund Aukrust, Morten Wold, Elin Agdestein,Ulf Leirstein, ambassadør Jørn Eugen Gjelstad, Marit Arnstad og Ove Trellevik på ambassaden i Beograd. Foto: Stortinget

  Folkevalgte fra 140 land i Beograd

  Internasjonal rett, tilgang til helsehjelp for alle og klima sto på dagsordenen da Den interparlamentariske union (IPU) avholdt sin 141. sesjon i Beograd 13.–17. oktober.

  (18.10.2019)
 • Den norske delegasjonen representert ved Geir Jørgen Bekkevold, Marit Arnstad og Ulf Leirstein. Foto: Stortinget.

  IPUs vårsesjon i Doha

  Den interparlamentariske union (IPU) hold sin vårsesjon i Doha, Qatar, 6.–10. april 2019. Syklonen i Mosambik og leiesoldater var hovedsaker.

  (25.04.2019)
 • Hege Liadal Haukeland. Foto: Stortinget.

  Kvinnelige europeiske politikere utsatt for seksuell trakassering og vold

  En undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) viser at kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

  (16.10.2018)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Leirstein, Ulf Uav
Nestleder Liadal, Hege Haukeland A
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Trellevik, Ove H
Personlig varamedlem Agdestein, Elin Rodum H
Personlig varamedlem Andersen, Karin SV
Personlig varamedlem Aukrust, Åsmund A
Personlig varamedlem Bekkevold, Geir Jørgen KrF