Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 46)

Desember 2019 (41)

 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

  Prop. 16 S (2019-2020), Innst. 98 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordførar: Wiborg, Erlend
  Debattert: 19.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Ny saldering av statsbudsjettet 2019

  Prop. 28 S (2019-2020), Innst. 133 S (2019-2020)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Debattert: 19.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

  Prop. 13 S (2019-2020), Innst. 118 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

  Departement: Forsvarsdepartementet
  Saksordførar: Elvenes, Hårek
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

  Prop. 26 S (2019-2020), Innst. 97 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordførar: Kjenseth, Ketil
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

  Prop. 23 S (2019-2020), unntatt kap. 1361, Innst. 103 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Orten, Helge
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet

  Prop. 17 S (2019-2020), Innst. 119 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Elvenes, Hårek
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

  Prop. 23 S (2019-2020), kap. 1361, Innst. 116 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Elvenes, Hårek
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Prop. 24 S (2019-2020), kap. 480, Innst. 117 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Linnestad, Anne Kristine
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Prop. 22 S (2019-2020), kap. 541 og 542, Innst. 103 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Orten, Helge
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Prop. 24 S (2019-2020), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 136 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Andersen, Karin
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Prop. 22 S (2019-2020), unntatt kap. 541 og 542, Innst. 137 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Andersen, Karin
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet

  Prop. 21 S (2019-2020), unntatt kap. 1429, Innst. 99 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordførar: Kjenseth, Ketil
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Prop. 24 S (2019-2020), unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490, Innst. 106 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Frølich, Peter
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

  Prop. 20 S (2019-2020), kap. 920, 926 og 3926, Innst. 105 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Steffensen, Roy
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet

  Prop. 14 S (2019-2020), Innst. 101 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordførar: Pollestad, Geir
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

  Prop. 25 S (2019-2020), unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 105 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordførar: Steffensen, Roy
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

  Prop. 25 S (2019-2020), kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 135 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordførar: Andersen, Karin
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

  Prop. 20 S (2019-2020), unntatt kap. 920, 926 og 3926, Innst. 102 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Pollestad, Geir
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

  Prop. 19 S (2019-2020), Innst. 100 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Bekkevold, Geir Jørgen
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 5 S (2019-2020)

  Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak