Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 50)

Februar 2019 (1)

 • Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Prop. 1 S (2018-2019), Utenriksdepartementet, Del III, punkt 9, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten), Innst. 168 S (2018-2019)

  Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Saksordførar: Tetzschner, Michael
  Tilråding levert: 13.02.2019

  Budsjett | Komitébehandling

Desember 2018 (46)