Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 227)

 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Svart på: 24.02.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om kvifor regjeringa sørgjer for den største befolkningsnedgangen sidan førre tusenår viss det er av "nasjonal sikkerhetspolitisk betydning at det bor folk i nord"
 • Munnleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Svart på: 24.02.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om utenriksministeren mener at sikkerhetsloven er dekkende når salget av Bergen Engines til det russiske selskapet TMH International lar seg gjennomføre
 • Munnleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til barne- og familieministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Svart på: 24.02.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvorfor det har tatt så lang tid å iverksette bestemmelsen om at trossamfunn som mottar penger eller bidrag fra land som ikke respekterer religionsfriheten, skal miste offentlige tilskudd i Norge, og hvor lang tid regjeringen trenger for å implementere loven som Stortinget vedtok nesten et år tilbake
 • Munnleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og familieministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Svart på: 24.02.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvorfor barneministeren ikke har klart å se til at løftet hans om at de mest sårbare ungene våre skulle få behovene sine ivaretatt samtidig som man ivaretok smittevernet, er blitt holdt
 • Munnleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Svart på: 24.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om kva som er grunnen til at statsråden og Høgre meiner at det er rett og viktig å gje ein mindre del av pengane frå havbruksnæringa til kystkommunane, og i staden frakta desse pengane frå kysten og inn til statskassen i Oslo
 • Munnleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Svart på: 24.02.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om utenriksministeren forstår at det vekker reaksjoner ute i befolkningen når en terrorsiktet kvinne som regjeringen og UD hentet til Norge, nå går fritt rundt i gatene
 • Munnleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Svart på: 24.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvilke grep fiskeriministeren nå tar for å gi forutsigbarhet, rydde opp og roe ned temperaturen langs kysten, med henvisning til regjeringens fiskeripolitikk
 • Spørjetimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.02.2021

  Svart på: 24.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden har vurdert å ta grep for å hindre nedleggelse eller flytting av kontrollsentralen på Sola
 • Munnleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Svart på: 17.02.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen øker ferjeprisene så voldsomt på det svært viktig riksveiferjesambandet Bognes-Skarberget, som fra 2013 til i dag er doblet
 • Munnleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Svart på: 17.02.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen ikke vil bruke krisepakkene til grønn omstilling, i et omfang som minst tilsvarer hva Danmark, Sverige og resten av Europa nå gjør
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Svart på: 17.02.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren i dag vil være med på å la de permitterte under koronakrisen få beholde noe mer av inntekten sin gjennom å øke dagpengene, nå som mange har vært permittert fryktelig lenge, og sliter voldsomt økonomisk
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Svart på: 17.02.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er enig i at det er en sikkerhetspolitisk risiko at Russland og andre aktører, sånn som Kina, kjøper norske landeiendommer, eller mener statsministeren fortsatt at det er klokt at det skal være fritt fram hvem som skal eie norsk jord, norsk skog og norske vannfall
 • Munnleg spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Svart på: 17.02.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil forklare alle de minstepensjonistene som nå sitter og følger denne spørretimen, hvorfor hun og regjeringspartiene ikke ville være med på en forpliktende opptrappingsplan, som ikke er noe kraftig løft, men som skal løfte minstepensjonistene fra dagens svært lave nivå, på rundt 200 000 kr, og opp til det EU har definert som en fattigdomsgrense
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Svart på: 17.02.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren denne gang vil legge til rette for at det stilles krav om at det ikke skal tas utbytter, gjennomføres oppsigelser eller tas ut høye lederlønninger i de bedriftene som mottar krisepakker, slik at også de bidrar i spleiselaget
 • Spørjetimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Kystruten er nå i gang med seilinger fra Bergen til Kirkenes med fem skip, noe som betyr at det er anløp på alle de 34 anløpsstedene annenhver dag. Dette er tatt godt imot langs kysten, da det betyr forutsigbarhet for både passasjerer og gods. Havila Kystruten AS, som skulle starte opp med fire skip fra 1. januar 2021, har fått utsatt sin oppstart på grunn av pandemien. Kan statsråden orientere om når regjeringa planlegger at Kystruten skal komme tilbake i normal drift, og når Havila Kystruten AS vil være en del av rutetilbudet vårt?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 15.02.2021

  Svart på: 24.02.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om kva tiltak statsråden vil komme med for å vareta prinsippet om lik rett til utdanning, med henvisning til konsekvensane av avlyst eksamen som gjer at vi i år få tre kull som konkurrerer om dei same plassane for vidareutdanning på svært ulike vilkår
 • Spørjetimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Svart på: 17.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden er enig i en 11-årings beskrivelse av at politibetjenter som holder til lokalt i kommunen de tjenestegjør i, har et bedre oversiktsbilde og bidrar til bedre beredskap på stedet enn tilreisende politi
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Svart på: 17.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden kan si hva skjedde med millionene som ble bevilget til nye påtalejurister i politiet for å få ned saksrestansene
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 17.02.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden deler EU-kommisjonens vurdering om ikke å regne investeringer i skogbruksnæringen som bærekraftig, og hva norske myndigheter vil gjøre for å sørge for at Norge i framtiden kan ha full nasjonal handlefrihet til å investere i skogbruk og treforedlingsindustri
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Svart på: 17.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hva statsråden mener om at politiets innbyggerundersøkelse viser at tilliten blir lavere jo lengre folk bor fra politistasjoner og lensmannskontor