Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 106)

 • Munnleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden forstår at det er dypt provoserende for folk både i og utenfor ulvesonen når man nok en gang opplever at regjeringen ikke lytter til dem og skyter ulven, men isteden velger å sløse bort penger på helikopter og andre ting for å flytte den inn i ulvesonen
 • Munnleg spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorfor klimaministeren, som eneste klimaminister i Europa, har valgt å ikke la noen få innsyn i hva han skal sende inn som klimaplan for 2030, og hvorfor han mener at dette arbeidet blir bedre av at det ikke sendes ut på høring
 • Munnleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om klima- og miljøministeren er enig med SV i at vi må forby bruken av fluorsmøring på alle idrettsarrangementer i Norge
 • Munnleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at dagens usunne konkurranse ikke bare fører til et hardt press på sjåfører og norsk transportnæring, det fører også til farlig tungtransport på norske vinterveier, og hvorvidt ikke statsråden ser at det må sterkere virkemidler til i tillegg til å gjøre enkeltsjåfører ansvarlig
 • Munnleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan barneministeren kan sitte og se på at sårbare unge LHBTI-personer utsettes for overgrep, under dekke av trosfrihet og sjelesorg
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan informere om i hvilket omfang barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, skriver ut barn til barnevernet når barnet er for sykt til å kunne reise hjem, og når det ikke finnes noen alternative tilbud i kommunen
 • Spørjetimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Sett fram av: Tuva Moflag (A)

  Svart på: 20.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan regjeringens proposisjon er vurdert opp mot EØS-retten og menneskerettighetene, med henvisning til at det virker som om pasienten mister retten til individuell vurdering av nødvendig helsehjelp
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om at EU, i forhandlinger om et globalt juridisk rammeverk for elektronisk handel, har lagt frem forslag som vil legge til rette for fri flyt av data, og hvilke konsekvenser avtalen vil kunne få for norsk suverenitet knyttet til åpenhet, personvern, sikkerhet, industriutvikling og skatte- og avgiftslegging av multinasjonale teknologiselskap
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om regjeringen vil fremme forslag om å innføre sivilrettslig inndragning av kriminelle penger, og når dette i tilfelle vil skje
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om når utanriksministeren vil informere Stortinget om status i forhandlingane om eit globalt regelverk for elektronisk handel, og om Noreg vil offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort
 • Spørjetimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hva statsråden vil gjøre for å rydde opp i de uakseptable forholdene i fiskeindustrien som A-krimsenteret i Nordland har avdekket
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden kan utelukke at politiske signaler om innstramminger i muligheten til å kombinere AAP og utenlandsopphold gjorde at Nav ikke varslet departementet da Trygderetten begynte å overprøve Nav, slik at alarmen ikke gikk før
 • Spørjetimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næringslivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre mandatet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseavisen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næringspolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å videreføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinvesteringer?
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24-timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Så langt har ikke Helse Nord fått noen respons, og situasjonen beregnes som kritisk. Hvorfor er det ikke gitt en avklaring på forespørselen?
 • Spørjetimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvorfor statsråden nå er negativ til å gi folk større trygghet for nok mat ved å starte beredskapslagring av korn, når Kristelig Folkeparti tidligere har vært for saken
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på på vegner av: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hvorfor ikke regjeringen har fulgt opp klima i kvotemeldingen, med henvisning til at dagens kvotesystem gir lite rom for at rederiene kan organisere sitt fiske slik at de tar hensyn til klimaavtrykket
 • Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at det er uvesentlig om etablering av privatskoler har negative konsekvenser for kvaliteten på det offentlige skoletilbudet i kommunene
 • Munnleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at det skal være forbudt i Norge for religiøse ledere å tilby å omvende mennesker til en annen seksuell orientering eller kjønnsidentitet
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om Nav-skandalen, og hvorvidt statsministeren fortsatt mener at hennes regjeringen ikke kunne og burde slått alarm før
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren ser noe problem med at avgiftene i Norge nå er 6,3 mrd. kr høyere enn da hun overtok, og om hun ser utfordringene politikken har, med henvisning bl.a. til at NHO og LO er krystallklare på at den avgiftspolitikken som føres for biodiesel, setter klimasatsingen i fare