Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 136)

 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt statsråden mener det er galt av pressen å publisere artikler om årsaken til at fregatten havarerte, før havarikommisjonens rapport foreligger
 • Munnleg spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil sørge for at vi fra neste år får et nasjonalt klimautslippsbudsjett i forbindelse med statsbudsjettet
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt arbeidsministeren ser at det i praksis blir umulig å opprettholde norske lønns- og arbeidsvilkår når det er fritt fram for å importere arbeidskraft fra land der pris- og lønnsnivå og boligkostnader er en brøkdel av nivået i Norge
 • Munnleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden deler statsministeren si uttale om at den personen som skal sløkkje lysa på norsk sokkel, enno ikkje er fødd, i lys av at vi er nøydde til å ta drastiske og kjappe grep viss ein skal klare å hindre ei global oppvarming og avgrense ho til 1,5 grader
 • Munnleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at det planlegges sjødeponi i norske fjorder i forbindelse med gruveutbygging, og hvordan det går med ikke å gi seg, med henvisning til det Venstres leder mente var en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil lytte til alle som er berørt av rovdyrpolitikken, og sørge for at Stortingets vedtak om ulvebestanden blir oppfylt
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke regjeringen har forberedt og innført sanksjoner overfor bedrifter som driver ulovlig innleie av utenlandske arbeidere, slik at brudd på reglene vil få konsekvens
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Til behandling

  Tilsynsrapporten etter hendelsen der en 15-åring begikk et knivdrap på Sørlandssenteret i juli 2017, avdekker at jenta hadde blitt plassert i et kommersielt barnevernstiltak som brøt flere lover, at bemanninga i tiltaket var utilstrekkelig, og at hun ble nektet helsehjelp. Bufdir har sagt opp rammeavtalen med selskapet Næromsorg Sør. Mener statsråden det er rimelig at selskapet betaler tilbake den delen av overskuddet som skyldes ulovlig drift, utilstrekkelig bemanning og manglende kvalitet på tilbudet?
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden har en plan for hvordan unge skal følges opp i voksenfengslene, eller om han vil lage en
 • Spørjetimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er begrunnelsen for at Go-Ahead vant anbudet på Sørlandsbanen, til tross for at de skåret dårligere på 12 av 15 kvalitetskriterier enn NSB, og om statsråden synes dette samsvarer med målet for jernbanereformen om å sikre bedre kvalitet til togkundene
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på på vegner av: Olje- og energiministeren

  Svart på: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det skal innføres en nasjonal ramme for vindkraft, og hva statsråden gjør for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at Stortingets forutsetning om konfliktdemping og forutsigbarhet blir oppfylt
 • Spørjetimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Sett fram av: Maria Aasen-Svensrud (A)

  Svart på: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om fremtidig organisering av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og hvordan statsråden skal sikre at Justis- og beredskapsdepartementets satsinger blir ivaretatt gjennom et bredt faglig sammensatt kunnskapsmiljø
 • Spørjetimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvilket forskningsgrunnlag statsråden har for å hevde at endring av konverteringsordningen for studiestøtte, som får konsekvenser for studenter som ikke fullfører en hel grad eller bytter retning underveis i studiene, vil føre til økt gjennomføring blant studentene
 • Spørjetimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor regjeringen bruker studentene som salderingspost for å få budsjettet til å gå opp, med henvisning til stipendkutt
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å øke inndragningen av midler fra kriminelle miljøer, og når og hvordan han vil legge fram oppfølging av forslagene i utredningene om tiltak for bedre samarbeid mellom berørte etater
 • Spørjetimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om at åpen tilgang til forskningsresultater er et gode, og hva statsråden vil gjøre for å forsikre seg om at en beslutning om norsk deltakelse i Plan S har godt nok faglig og politisk grunnlag
 • Spørjetimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden mener det er riktig at samme organ som tildeler anbud, også behandler klagene, og hvorfor ikke klagen på Jernbanedirektoratets tildeling av anbudet til britiske Go-Ahead ble behandlet f.eks. av Klagenemnda for offentlige anskaffelser
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om kvifor statsråden meiner det var rett å velje selskapet som vil levere klart dårlegast kvalitet på Sørlandsbana
 • Spørjetimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt det medfører riktighet at det vil bli mye buss for tog på Sørlandsbanen de neste årene, og i så tilfelle, om anbudet på Trafikkpakke 1 for Sørlandsbanen er utformet på en slik måte at dette forholdet er ivaretatt
 • Spørjetimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvorvidt statsråden mener det ivaretar intensjonen i vedtaket om opprettholdelse av lensmannskontor i Hemnes kommune, at det kun er én politimann igjen mot tidligere fem, og kun er åpent 8 timer i uka