Statsbudsjettet 2022

8. november la finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. Finansdebatten holdes 2. desember. Her finner du budsjettdokumentene og arbeidsplanen for budsjettbehandlingen («terminlisten»).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. Foto: Stortinget.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. Foto: Stortinget.

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022

Endring av statsbudsjettet 2022

Endring av skatter, avgifter og toll 2022

Innsendingsskjemaer for skriftlige innspill til tilleggsproposisjonen er tilgjengelig under «Høringer og skriftlige innspill».

Solberg-regjeringens budsjettdokumenter

Nasjonalbudsjettet 2022

Tallene bak figurene

Statsbudsjettet 2022 (Gul bok)

Skatter, avgifter og toll 2022

Stortingets budsjettbehandling

Etter anmodning fra finanskomiteen vedtok Stortinget 26. oktober å utsette fristene for budsjettbehandlingen, slik de er omtalt i forretningsordenen § 43. Det medfører at finansinnstillingen avgis 26. november, og at finansdebatten holdes 2. desember.

Som konsekvens av dette vil det ikke være mulig for Stortinget å behandle fagkomiteenes budsjettinnstillinger innen fristen 15. desember. Stortinget vedtok derfor å fravike bestemmelsen i forretningsordenen § 43 sjette ledd om at fagkomiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet senest 15. desember.

Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)

Oversikt over budsjetthøringene

Les om Stortingets budsjettbehandling

Alternative statsbudsjetter

Se oversikt over opposisjonspartienes alternative statsbudsjetter


Sist oppdatert: 26.11.2021 14:46 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Regjeringens budsjettforslag er fremlagt.

    Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)