EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2017 - Desember

 • EU/EØS-nytt - 15. desember 2017

  Nytt om EU-byråer og myndighetsoverføring | EU legger bort tvister om pengespillpolitikk | EU fjerner grensen for momsfri import | Nye tiltak mot piratkopiering | Samkjøring av databaser for grense, asyl og sikkerhet | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (15.12.2017)

2017 - November

 • EU/EØS-nytt - 29. november 2017

  Debatt om EU/EØS-redegjørelsen – informasjonspakke | Klimamål og havstrategi i Europaparlamentet | ESAs kompetanse på fiskeriområdet  | Sikring av sosiale rettigheter under delingsøkonomien | Støtte til danske kabotasjeregler | EP-vedtak om nye regler for partistøtte | Utvidet katastrofeberedskap i EU og Norge | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (29.11.2017)
 • EU/EØS-nytt - 22. november 2017

  Åpner for norsk deltakelse i nytt solidaritetskorps | EU-domstolens saker om «retten til å bli glemt» | Opphavsrett i EU denne uken | Et europeisk utdanningsområde innen 2025 | Klar til forhandlinger om nytt asylsystem | ESA: basketregler bryter med EØS-avtalen | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (22.11.2017)
 • EU/EØS-nytt - 15. november 2017

  Gassmarkedsdirektivet skal også omfatte offshoreledninger | EU-høring om falske nyheter | Avgjørelser i statsstøttesak om dansk TV2 | Mobilitetspakke 2: skjerper utslippskrav | EU har vurdert handelsavtalene med Norge | Konklusjonene fra EØS-rådsmøtet | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (15.11.2017)
 • EU/EØS-nytt - 8. november 2017

  Økt offentlig erstatningsansvar etter EFTA-dom | Foreslår endringer for netthandelsdirektiv | Ny EU-lovgivning om crowdfunding? | Ny arbeidsmetode prøves ut på Gøteborg-toppmøtet | Vurderer om mink skal på EU-svarteliste | Island får ikke merke fisk med opprinnelsesland | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (08.11.2017)
 • EU/EØS-nytt - 1. november 2017

  Saker ESA vil diskutere med Norge | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (01.11.2017)

2017 - Oktober

 • EU/EØS-nytt - 25. oktober 2017

  Europakommisjonens arbeidsprogram for 2018 | Møte i Europautvalget – informasjonspakke | Nummeropplysning: EP-innstilling om kommunikasjonsvern | EFTA-domstolen vurderer sponsor-sak | Studiestøtte til EØS-arbeidstakere i strid med EU-retten | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (25.10.2017)
 • EU/EØS-nytt - 18. oktober 2017

  EP-komite vedtok innstilling til utstasjoneringsdirektivet | Norsk svar om deponi for gruveavfall i fjorder | Nye EU-retningslinjer for matdonasjon | Svensk utredning om datalagring | Varsler endringer i EUs gassmarkedsregler | Advarer mot den sosiale søylen | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (18.10.2017)
 • EU/EØS-nytt - 12. oktober 2017

  EUs veipakke: hva mener regjeringen? | EU behandler norsk deltakelse i forsvarsfond | Nye momsregler skal stoppe svindel | Fiskerikomiteen i EP tar snøkrabbesaken til plenum  | Norge ønsker deltakelse i solidaritetskorps | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (12.10.2017)
 • EU/EØS-nytt - 5. oktober 2017

  EØS-avtalen og Stortingets vedtak om biodrivstoff | Fri flyt av ikke-personlige data | Forslag om styrking av EUs finanstilsyn | Europaparlamentet drøftar EUs havstrategi | Nye tiltak mot hatefulle ytringer på nett | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (05.10.2017)