Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Anmodningsvedtak

Anmodningsvedtak er vedtak fattet i Stortinget som formuleres slik: «Stortinget ber regjeringen ...»

Stortingets anmodningsvedtak blir sendt fra Statsministerens kontor til det departementet som er ansvarlig for oppfølgingen.

Liste over anmodningsvedtak.

Les mer om oppfølging av anmodningsvedtak på regjeringens nettsider.


Sist oppdatert: 28.11.2017 11:06