Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (2), Kristeleg Folkeparti (2), Arbeidarpartiet (1) og Framstegspartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til næringsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til å løse utfordringene for prosess- og leverandørindustrien som er avhengig av å få service og reparasjoner på sine maskiner/utstyr for å opprettholde driften og få folk tilbake i jobb, ved å for eksempel vurder en forskrift for bedriftsintern koronatesting av kritisk personell eller andre løsninger som sikrer at bedriftene kan opprettholde sin virksomhet?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til samferdselsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å bedre mobiltelefondekningen på Fv. 465 mellom Farsund og Kvinesdal, og vil statsråden ta kontakt med kommunene for å være behjelpelig med en løsning?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Deler statsråden oppfatningen av at det er betydelige problemer knytta til mangelfullt og feil innrettet tilbud til unge med alvorlige rus, kriminalitets- og voldsproblemer, og hvilke initiativ vil han ta for å bidra til å løse dette?
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  NRKs sak "Avslørt av mobilen" viser hvordan posisjonsdata fra våre mobiler selges videre til såkalte "dataforhandlere" uten at vi vet om det. Forbrukerrådet tok opp problemstillingen i rapporten "Out of Control", der de viste hvordan aktører systematisk overvåker forbrukernes appbruk og sprer personopplysninger ukontrollert. I forbrukermeldingen var et tiltak nettopp å styrke personvernet. Hvilke konkrete initiativ har statsråden tatt overfor justis- og beredskapsministeren og distrikts- og digitaliseringsministeren for å styrke forbrukernes personvern?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Møvig skole får ikke tillatelse til å la elevene møtes i små grupper i naturen for å ha skoletime, med fullt smittevernregime. Samme dag bevilger regjeringen 400 mill. kroner til tiltak for sårbare barn og Ropstad sier i Stortinget at kommunene må følge opp barna.
  Har statsråden gitt signaler til utdanningsministeren, godkjent eller anbefalt at elever ved Møvig skole ikke kan eller bidratt i avgjørelsen om at tiltaket ikke skal kunne gjennomføres, og hvorfor får ikke skolen bestemme dette, ev. etter godkjenning i departementet for å ivareta barna?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet