Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (2), Kristeleg Folkeparti (2), Arbeidarpartiet (1) og Framstegspartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Bosniere som var over 27 år da de kom til Norge i 1993, har andre pensjonsrettigheter enn andre asylsøkere/flyktninger i Norge. De fikk opphold på kollektivt grunnlag, ikke på individuelt. Det medførte at de ikke fikk de samme pensjonsrettighetene som andre asylsøkere/flyktninger, noe som i dag rammer flere bosniere når de pensjoneres. Vil statsråden ta tak i denne urettferdigheten og vurdere tiltak som sikrer at bosniere dette gjelder, får en rettferdig pensjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  I forbindelse med delt omsorg ved skilsmisser kan det oppstå konflikt når den ene flytter. Konfliktene kan for eksempel handle om manglende dekning av økonomiske utgifter fra den ene parten, eller at den ene parten opplever at den andre saboterer samværsmuligheten til den andre forelderen.
  Hvilke sanksjonsmidler foreligger og i hvor stor grad brukes sanksjonsmidler i saker der dette er konfliktfylt og en av foreldrene klager til Nav?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  På Agder har NVE utredet potensiale for vindkraft og presentert prospekt for omfattende vindmølle etablering på heiene i Agder.
  Dette har skapt flere reaksjoner i bygdene på Agder, mange er aktive motstandere av at naturen skal bygges ut med vindmøller på heiene og mange er skeptiske. Det er departementet som har bestilt dette arbeidet.
  Er utredningsinstruksens krav blitt fulgt opp i departementets bestilling til NVE og er den svart ut i NVE sin rapport?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til digitaliseringsministeren

  Hvordan vil statsråden sikre at Telenor fullt ut oppfyller sin leveringsplikt også i overgangsperioden der kobbernettet erstattes av fibernettet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Er forbrukerministeren enig i at utviklingen med flere europeiske flykonkurser det siste året er bekymringsfull, og vil han etablere en egen reisegaranti/et eget reisegarantifond for flyreiser, slik at alle reisende er beskyttet mot flykonkurser, uavhengig av hvor de har kjøpt flyreisen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet