Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Om representantene

Å være stortingsrepresentant er Norges fremste tillitsverv. Hvert fjerde år velges det 169 representanter fra 19 fylker som sammen utgjør norges nasjonalforsamling.

Representantenes kjønn fordelt på valgperiode

Statistikk

Stortingsrepresentantens kjønn, alder, utdannelse, yrke og konfesjonell tilhørighet. 

Stortingssalen

Plassering i salen

Representantene er plassert i stortingssalen etter hvilket valgdistrikt de representerer.

Etisk veileder

Å være stortingsrepresentant er Norges fremste tillitsverv. Det forventes at representantene ved sin opptreden viser seg tilliten verdig og bidrar til å ivareta Stortingets omdømme og kvalitet.

Presidentskapet vedtar den etiske veilederen for stortingsrepresentantene og møtende vararepresentanter.