Framstegspartiet

Det er 27 representantar i stortingsgruppa til Framstegspartiet etter valet i 2017.

Postadresse

Framstegspartiets stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 34 02 
Telefaks: 23 31 38 28
E-postadresse: frp.postmottak@stortinget.no

Framstegspartiet

Karl Johans gate 25, 0159 Oslo 
Telefon: 23 13 54 00 
Telefaks: 23 13 54 01 
E-post: frp@frp.no 
Heimeside: http://www.frp.no 

Framstegspartiets Ungdom

Adresse og telefon som hovudpartiet
Heimeside: http://www.fpu.no/

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
13 Limi, Hans Andreas Leder gruppestyret
51 Njåstad, Helge André Første nestleder gruppestyret
66 Listhaug, Sylvi Andre nestleder gruppestyret
156 Stordalen, Morten Medlem gruppestyret
168 Wiborg, Erlend Medlem gruppestyret
135 Amundsen, Per-Willy Innspisker og medlem gruppestyret
30 Wold, Morten Andre visepresident og medlem gruppestyret
3 Bruun-Gundersen, Åshild Første varamedlem gruppestyret
147 Bjørnstad, Sivert Andre varamedlem gruppestyret
111 Horne, Solveig Tredje varamedlem gruppestyret
34 Engen-Helgheim, Jon
18 Gulati, Himanshu
120 Halleland, Terje
56 Hjemdal, Silje
70 Johansen, Jan Steinar Engeli
87 Johansen, Morten Ørsal
46 Johnsen, Tor André
103 Keshvari, Mazyar
25 Kjos, Kari Kjønaas
163 Leirstein, Ulf
81 Olsen, Dagfinn Henrik
129 Olsen, Stine Margrethe Knutsdatter
7 Saudland, Gisle Meininger
114 Steffensen, Roy
38 Strifeldt, Bengt Rune
77 Søttar, Hanne Dyveke
94 Tybring-Gjedde, Christian