Framstegspartiet

Det er 21 representantar i stortingsgruppa til Framstegspartiet.

FrP logo

Kontaktinformasjon

Framstegspartiets stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 34 02 
E-postadresse: frp.postmottak@stortinget.no

Framstegspartiet

Karl Johans gate 25, 0159 Oslo 
Telefon: 23 13 54 00 
Telefaks: 23 13 54 01 
E-post: frp@frp.no 
Heimeside: http://www.frp.no 

Framstegspartiets Ungdom

Adresse og telefon som hovudpartiet
Heimeside: http://www.fpu.no/

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr. Namn Styreverv
66 Listhaug, Sylvi Leder gruppestyret
15 Limi, Hans Andreas Første nestleder gruppestyret
131 Hoksrud, Bård Andre nestleder gruppestyret
116 Halleland, Terje Medlem gruppestyret
59 Hjemdal, Silje Medlem gruppestyret
157 Stordalen, Morten Medlem gruppestyret
34 Wold, Morten Medlem gruppestyret
42 Strifeldt, Bengt Rune Første varamedlem gruppestyret
70 Sve, Frank Edvard Andre varamedlem gruppestyret
111 Steffensen, Roy Tredje varamedlem gruppestyret
135 Amundsen, Per-Willy
149 Bjørnstad, Sivert
23 Gulati, Himanshu
88 Hagen, Carl I.
49 Johnsen, Tor André
4 Nilsen, Marius Arion
52 Njåstad, Helge André
78 Olsen, Dagfinn Henrik
8 Saudland, Gisle Meininger
100 Tybring-Gjedde, Christian
165 Wiborg, Erlend