Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 14 representantar frå Rogaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (4), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (3), Kristeleg Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Hva definerer politisk ledelse i ASD som uhensiktsmessige konsekvenser av lovendringen i kapittel 11 i folketrygdloven om karenstid i ordningen med AAP, og vil ikke økt fattigdom og forverret helsetilstand defineres som en uhensiktsmessig konsekvens?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Representanten Geir Pollestad sa både fra Stortingets talerstol og til Aftenbladet i forbindelse med dok 8 om Rogfast at det forslaget som regjeringspartiene, Ap og Sp var enige om gjorde det mulig å lyse ut Kvitsøykontrakten i sommer.
  Har Pollestad ikke forstått konsekvensene av enigheten, eller er det andre årsaker til at kontrakten ikke er lyst ut?
 • Skriftleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Kva er finansministeren sin versjon av kontakten med sentralbanksjefen i samband med tilsetjinga av ny dagleg leiar for NBIM, kva karakteristikkar gav han sjølv i samtalen Olsen refererer til, kva vart diskutert om Tangen sine økonomiske interessar opp mot rollen som dagleg leiar for NBIM, og fekk han informasjon om at Hovedstyret i Norges Bank i oppstart av prosessen med ny sjef for Oljefondet hadde godkjent premisset om fortsatt eigarskap i AKO?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Mange barnehager har opplevd uklare og feilaktige beskjeder fra kommunale barnehagemyndigheter og tilsyn. Dette har alvorlige konsekvenser for de private aktørene.
  Når kan vi forvente at det nye nasjonale barnehagetilsynet iverksetter sin virksomhet?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til statsministeren

  Hva er årsaken til at Statsministeren ikke er villig til å se på alternative gjennomføringmåter for kamptrening for 3. divisjonslag og nedover i divisjoner inne f.eks håndball og fotball?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet