Solberg, Torstein Tvedt

Solberg, Torstein Tvedt (1985-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Rogaland 2021-2025
Medlem
Familie- og kulturkomiteen
Ansiennitet:
8 år, 73 dagar

Gå til biletgalleri

Klovning, Marte Eide er vararepresentant for Solberg, Torstein Tvedt som er i permisjon.

Biografi

Personalia

 • Fødd 02.03.1985 i Stavanger, Rogaland
 • Son av typograf Sten Torgeir Solberg (1950-) og barnevernpedagog Else Karin Tvedt (1954-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 2021 - 2025, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 08.10.2019
  Andre nestleder, Utdannings- og forskningskomiteen, 08.10.2019 - 30.09.2021

  2021-2025

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 26.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Nærings- og handelsdepartementet, 19.09.2012 - 07.06.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nylund barneskole 1992-1998
 • St. Svithun ungdomsskole 1998-2001
 • Stavanger Katedralskole, allmennfag 2001-2004
 • Bachelor i kunst og kulturvitenskap, UiS 2006-2011

Yrke

 • Sivilarbeider Internasjonalt Hus, Stavanger 2004-2005
 • Fylkessekretær, AUF i Rogaland 2005-2006
 • Internasjonal rådgiver i AUF 2007-2009
 • Unipub forlag 2011-2012 (deltid)
 • Medieanalytiker Intermedium AS 2011-2012 (deltid)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger bystyre 2003-2007
 • Medlem Stavanger formannskap 2007-2011

Offentlege verv

 • Medlem kommunalstyret for kultur, Stavanger 2003-2007
 • Nestleder kommunalstyret for miljø og utbygging, Stavanger 2007-2011

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret i Stavanger AUF 2002-2004
 • Leder Rogaland AUF 2005
 • Medlem Styret i Rogaland AUF 2006-2007
 • Nestleder Stavanger Arbeiderparti 2010-2011
 • Leder Styret i Rogaland AP frå 2020