Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dersom en bedrift har deler av arbeidsstokken permittert og får inn ordre som de i god tid på forhånd vet gir økt aktivitet, hvor stort må omfanget av ekstra arbeid være for at det skal utføres av de permitterte, og ikke gjennom overtid for de som ikke er permittert?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Kva gjer statsråden, forutan å be pasientane klage til pasient- og brukerombudet, for at pasientar med alvorleg sjukdom får kontaktlege?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra har høyest risiko for lusepåvirkning av villaks. Det er det nest høyeste produksjonsområde i volum, og et nedtrekk på 6% er beregnet til et verditap på ca. 1,2 mrd. Det er 122 tillatelser og 413 merder i regionen. Alle aktørene ønsker et tettere samarbeid for å organisere aktiviteten slik at smitte og lusepåvirkning blir redusert, men de er avhengig av en nøytral part for å lykkes.
  Vil ministeren ta initiativ til en pilot for produksjonsområde 3 med sikte på at den blir grønn?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og innvandringsministeren

  Det er en økning i knivbeslag på tinghuset i Bergen, og spesielt mer såkalte bankkortkniver og karbonkniver belagt med teflon som er vanskelig å avdekke i den midlertidige metallskanneren. Oslo tingrett har fått en permanent sikkerhetskontroll som også inkluderer røntgen, slik det er på flyplasser. Det er bestemt at Bergen tinghus skal rehabiliteres og en permanent sikkerhetskontroll bør derfor prioriteres.
  Når kan vi forvente å få en permanent sikkerhetskontroll i Bergen tinghus, slik som Oslo tingrett?
 • Skriftleg spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til utenriksministeren

  Hvilke konkrete kategorier tjenesteytere kan komme til Norge for å utføre kortsiktige tjenesteoppdrag, og hva betyr begrensingene på tre måneder konkret?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet