Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Hva gjør ministeren for å sikre at planprosessen for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle ikke stopper opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Oljeoperatørene har ansvar for å fjerne installasjoner og plugging av brønner når feltene stenges. Nedstengingskostnadene varierer mellom 5 og 15 % av totalkostnadene. Plugging av brønner varierer fra 50 mill. til flere hundre mill. og det er over 2 000 brønner som ikke er permanent plugget. Det antydes at de store operatørselskapene ønsker å trekke seg ut og overlate ansvaret til mindre aktører.
  Hva gjør ministeren for å sikre at operatørene oppfylle sine forpliktelser og ikke overlater regningen og miljøkostnader til fellesskapet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Kan helse- og omsorgsministeren fremlegge en oversikt over alvorlige hendelser ved cellegiftbehandling ved norske sykehus de siste 10 år, gjøre rede for hva regjeringen gjør for sikre at det systematisk blir spredt kunnskap etter at det er blitt begått en alvorlig feil ved et sykehus, og vil regjeringen vurdere å gjenopprette meldeordingen og/eller sette krav til at alle sykehus lærer av medholdssakene i Norsk Pasientskadeerstatning, for å sikre at sykehus kan lære av egne og andres feil eller nestenulykker?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Hvis regjeringen finner det nødvendig å «stenge ned landet» på nytt på grunn av smitteutviklingen vedr. Covid-19 utbruddet, mener regjeringen den har fullmakt til å gjøre dette uten å fremme proposisjon for Stortinget og hvilke tiltak mener regjeringen den i så fall har fullmakt til å iverksette og hvilke tiltak har regjeringen ikke fullmakt til å iverksette?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Vil Norge engasjere seg overfor somaliske myndigheter for å hindre lovendringer som kan legitimere barneekteskap i Somalia?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet