Stortingets kommunikasjonsstrategi 2015–2018

Kommunikasjonsstrategien har fått navnet «Norges demokratiske hjerte», og slår fast at Stortingets kommunikasjon skal være åpen, nøytral, aktiv, tilgjengelig, enhetlig og tidsriktig.

Kommunikasjonsstrategi for Stortinget 2015–2018 (pdf)

– Vi har et ansvar for å formidle kunnskap om Stortinget til befolkningen. Stortinget kommuniserer i dag gjennom mange kanaler. Dette arbeidet skal styrkes i tiden fremover. Strategien er et viktig verktøy når Stortinget nå skal samordne aktivitetene bedre og kommunisere tydeligere, sier stortingspresident Olemic Thommessen.


Sist oppdatert: 12.12.2017 14:27