Energi- og miljøkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er olje, energi, vassdrag og miljøvern.

Medlemene i komiteen

Medlemene i energi- og miljøkomiteen.

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Eit eige skjema nyttast til søknad om å få delta på høyring eller innsending av skriftlege innspel. Det finnast via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postmottak

Energi- og miljøkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: energi-miljoe@stortinget.no

Komitésekretær

Marit Halleraker
Telefon: 23 31 31 00

Komitésekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

 • Representantforslag om flom- og skredsikring

  Dokument 8:90 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk om flom- og skredsikring
  Referert: 21.01.2021
  Alminnelig sak
 • Representantforslag om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging

  Dokument 8:92 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging
  Referert: 21.01.2021
  Alminnelig sak
 • Endringer i energiloven m.m.

  Prop. 25 L (2020-2021), Innst. 183 L (2020-2021)

  Endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak)
  Departement: Olje- og energidepartementet
  Referert: 19.01.2021
  Lovsak
 • Klimaplan for 2021-2030

  Meld. St. 13 (2020-2021)

  Klimaplan for 2021-2030
  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Referert: 18.01.2021
  Alminnelig sak
 • Representantforslag om mer effektiv skadefelling av store rovdyr

  Dokument 8:86 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Nils T. Bjørke om mer effektiv skadefelling av store rovdyr
  Referert: 18.12.2020
  Alminnelig sak
 • Representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg

  Dokument 8:82 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Ruth Grung, Nils T. Bjørke, Kjersti Toppe, Øystein Langholm Hansen og Ingrid Heggø om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg
  Referert: 14.12.2020
  Alminnelig sak
 • Representantforslag om klimaomstilling

  Dokument 8:61 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om klimaomstilling
  Referert: 26.11.2020
  Alminnelig sak
 • Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)

  Prop. 20 L (2020-2021)

  Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)
  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Referert: 03.11.2020
  Lovsak
 • Representantforslag om å stoppe NorthConnect endelig

  Dokument 8:8 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stoppe NorthConnect endelig
  Referert: 06.10.2020
  Alminnelig sak

Lenkje til å sjå alle