Bengt Rune Strifeldt , Margunn Ebbesen , Eirik Sivertsen, Lisa Murkowski og Katri Kulmuni. Foto: Stortinget.

Bengt Rune Strifeldt , Margunn Ebbesen , Eirik Sivertsen, Lisa Murkowski og Katri Kulmuni. Foto: Stortinget.

Stortingets arktiske delegasjon i Tromsø

Den store konferansen «Arctic Frontiers» arrangeres i Tromsø for 13. gang 21.–25. januar 2019. På programmet den første dagen var det blant annet flere innlegg fra folkevalgte i den arktiske regionen.

Lederen av Stortingets arktiske delegasjon Eirik Sivertsen (A) deltok i panelet «Smart Arctic Societies» hvor kunnskap og teknologi var hovedtema. Sivertsen fremhevet viktigheten av at menneskene som bor i nord er med og bestemmer utviklingen i regionen.

Eirik Sivertsen i paneldebatt med blant annet kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Stortinget.
Eirik Sivertsen i paneldebatt med blant annet kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Stortinget.

– Erfaringene og kunnskapen til menneskene som i nord er det viktigste grunnlaget for fremtidens løsninger i nord, sier Sivertsen.

Sammen med stortingsrepresentantene deltok senator Lisa Murkowski fra USA og Katri Kulmuni fra Finland som paneldeltakere på konferansen. Senator Murkowski sa det er viktig med internasjonalt samarbeid i arktis for å møte utfordringene klimaendringene gir i regionen. Hun sa videre at kongressen i USA må ta større ansvar for den videre utviklingen av USAs arktiske politikk i en tid hvor administrasjonen ikke har tilstrekkelig oppmerksomhet om dette.

Sivertsen, Kulmuni og Murkowski samarbeider også i den internasjonale arktiske parlamentarikerkomiteen som møtes tre-fire ganger i året. I Tromsø møttes de for å diskutere aktuelle saker i dette samarbeidet og den videre oppfølging av slutterklæringen fra den arktiske parlamentarikerkonferansen i Enare i september 2018. På møtet deltok også nestleder i Stortingets arktiske delegasjon, Margunn Ebbesen (H), og delegasjonsmedlem Bengt Rune Strifeldt (FrP).

– Det internasjonale arktiske parlamentarikersamarbeidet er svært nyttig og vi opplever mange av de samme utfordringene knyttet til klimaendringer, økonomisk utvikling og levekår. I en tid hvor mange internasjonale samarbeid går dårlig er det viktig at vi arbeider for et fortsatt sterkt arktisk samarbeid, avslutter Sivertsen.


Sist oppdatert: 22.01.2019 14:24