Almeland, Grunde

Almeland, Grunde (1991-)

Parti:
Venstre
Vararepresentant for
Oslo 2017-2021
Ansiennitet:
2 år, 13 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Kunnskapsdepartementet

Statssekretær
24.01.2020 -

Biografi

Personalia

 • Fødd 29.03.1991 i Bergen, Hordaland
 • Son av lærer Olav Erik Kreken (1952-) og lærer May-Britt Almeland (1958-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2017 - 2021, V.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 17.01.2018-24.01.2020 for Ola Elvestuen.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 30.01.2018 - 24.01.2020

Medlemskap i delegasjonar

 • 2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 13.02.2018 - 24.01.2020

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kunnskapsdepartementet, 24.01.2020 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Øystese barneskule 1997-2004
 • Øystese ungdomsskule 2004-2007
 • Øystese gymnas 2007-2010
 • Saint Paul Lutheran High School, Missouri, USA 2008-2009
 • Førstegangstjeneste i Luftforsvaret 2011-2012
 • Universitetet i Oslo, masterprogram i rettsvitenskap frå 2014 (pågående)

Yrke

 • Støttekontakt, Kvam Herad (deltid) 2007-2008
 • Resepsjonsmedarbeider, Scandic Neptun Hotel 2010-2011
 • Landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet, Grenader, Forsvaret 2012-2014
 • Kontrollør, næringsetaten, Oslo kommune (deltid) 2016-2018

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje 2012
 • Nijmegenmedaljen 2013

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Etisk råd for forsvarssektoren 2013-2014
 • Medlem Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, Oslo 2018

Tillitsverv i parti

 • Medlem Internasjonalt utvalg i Unge Venstre 2013-2014
 • Varamedlem Styret i Kvam Venstre 2013-2014
 • Medlem Sentralstyret i Unge Venstre 2014-2015, første nestleder 2015-2017
 • Medlem Styret i Grünerløkka Venstre 2016-2017
 • Medlem Styret i Gamle Oslo Venstre 2017-2018
 • Varamedlem Styret i Oslo Venstre frå 2018

Tillitsverv i organisasjonar

 • Varamedlem Styret i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS) 2018-2019