Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (61 - 80 av 554)
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:497 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Svart på: 12.12.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvor lang saksbehandlingstid beregnes for sakene som Navs innsatsgruppe og såkalte identifiseringsteam jobber med, og hva gjøres for at dette arbeidet ikke går ut over saksbehandlingstider i andre saker?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:492 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Vil statsråden be om å videreføre bistand fra forsvaret etter jul, slik at luftambulansetjenesten kan opprettholde en beredskap som folk i Nord-Norge kan føle seg trygg med?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:491 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Hvordan skal pilotprosjektet med pasientens legemiddelliste gjennomføres, når det kun er Direktoratet for e-helse som har mottatt prosjektmidler?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:490 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Skal hormonspiral som behandling for endometriose og adenomyose være gratis for kvinnen uavhengig av om behandlingen gis hos sykehus eller avtalespesialist?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:489 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Svart på: 13.12.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I rapporten som Menon Economics og Sweco lagde på oppdrag fra Miljødirektoratet i mars i år, ble kvaliteten på konsekvensutredninger av klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel vurdert. Her sies det bl.a. at seks av ti kommuner ikke trekker fram de største negative virkningene i oppsummeringene av samlede arealbruksendringer, og det er lite informasjon om klima- og miljøtemaene og strengere håndheving av forskriften må vurderes. Vil statsråden vurdere strengere håndheving av forskriften?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:488 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Svart på: 11.12.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kan statsråden redegjøre for fremdriften og prosessen med å ratifisere konvensjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:487 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Svart på: 11.12.2019 av helseministeren Bent Høie

  Det er flere enn 12 000 personer som har sykdommen Multippel sklerose (MS) i Norge. Foreløpig finnes det bare medisiner som bremser sykdomsforløpet men det er mye håp knyttet til stamcellebehandling. På grunn av manglende behandlingstilbud i Norge er det mange som er rammet av sykdommen som har kjøpt stamcellebehandling i utlandet. Hvordan vil Statsråden sikre fremdrift i arbeidet med en snarlig godkjenning og etablering av tilbud med stamcellebehandling for MS-syke i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:486 (2019-2020)

  Innlevert: 06.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Til behandling

  Responstid på ambulanse er viktig for tryggheten rundt i landet. AMK og Helseforetakene må melde inn responstiden etter dagens modellen, inntil noe nytt blir vedtatt. Hva var responstiden på ambulanse for samtlige kommuner i 2018 og hittil i 2019, hva er grunnen til at man eventuelt ikke har villet oppgi det fram til nå, og når vil vi få en ny kvalitetsindikator for AMK og ambulanse?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:505 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 09.12.2019

  Til behandling

  Miljøundersøkelser viser at Hammerfest havn er sterkt forurenset av miljøgifter. En av Nord-Norges og blant landets mest forurensede havner. Med bakgrunn i den påviste forurensningen er Hammerfest havn utpekt som ett av de prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. Stortingsmelding nr. 14 (2006 - 2007) ”Sammen for et giftfritt miljø”. Når vil Klima- og miljøministeren sette i gang den helt nødvendige opprydningen av Hammerfest havn?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:485 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil helseministeren iverksette for at antall brudd på arbeidsmiljøloven i sykehusene reduseres, og hvordan vil han sørge for at vi i fremtiden får en statistikk med færre feilkilder på dette området?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:484 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Til behandling

  Jobber statsråden videre med å utvide tilgangen til migrenemedisin på blå resept, gitt at dette er kostnadseffektivt, eller anser han at den åpningen som kom 5.desember 2019 for å få denne typen medisin på blå resept er tilstrekkelig?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:483 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Svart på: 12.12.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Møre- og Romsdag fylkeskommune har i følge beregninger fortsatt et behov på kr. 1,5 mrd for å tilfredstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesvegtunnellene, men har i statsbudsjettet for 2020 ikke fått tildelt noen midler til tunnelsikkerhetsforskriften. Vil denne feilen bli rettet opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:482 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 06.12.2019

  Svart på: 13.12.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvor mye høyere ville kommunenes inntekter fra formuesskatten vært dersom det ikke hadde blitt innført en verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler, og hvordan fordeler dette seg mellom kommunene?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:481 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 05.12.2019

  Svart på: 13.12.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Nylig kom nyheten om at Equinor gir opp å finne olje i de nordlige delene av Barentshavet Sørøst. Kan statsråden redegjøre for hvor mye penger som har gått fra offentlige budsjetter for å støtte Equinors leteboringer tilknyttet deres lisenser i Barentshavet sørøst?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:480 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 05.12.2019

  Svart på: 12.12.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Siden Stiftelsen Porsgrunnsmuseene sin konsolideringsavtale med Telemark museum sies opp ufrivillig fra og med 01.01.2020, vil statsråden sørge for at de får statstilskudd eller annen økonomisk støtte på nivå med det statstilskuddet de hadde før konsolideringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:479 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 05.12.2019

  Svart på: 12.12.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kan jeg få beregnet forskjellen mellom snittet av pris- og lønnsvekst og lønnsvekst minus 0,75 for 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:478 (2019-2020)

  Innlevert: 04.12.2019

  Sendt: 05.12.2019

  Svart på: 10.12.2019 av statsminister Erna Solberg

  I lys av at Tyrkia nekter å godkjenne NATOs forsterkningsplan for Norge og splittelsen mellom blant andre USA, Tyrkia, Frankrike og Tyskland foran toppmøtet i London, og i lys av at Stortinget 12. desember skal stemme over et forsvarsbudsjett som ensidig bygger på premisset om et samlet NATO: Vil regjeringen informere Stortinget og offentligheten om de alvorlige konfliktene i NATO, som berører Norges sikkerhet, før Stortingets behandling av regjeringens forslag til forsvarsbudsjett?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:477 (2019-2020)

  Innlevert: 04.12.2019

  Sendt: 05.12.2019

  Svart på: 12.12.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil KMD la Nye Molde kommune få reguleringsplanen som gjeld giftdeponi på Raudsand til ny handsaming, slik alle parti i den nye kommunen bortsett frå eitt krev?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:476 (2019-2020)

  Innlevert: 04.12.2019

  Sendt: 04.12.2019

  Svart på: 10.12.2019 av finansminister Siv Jensen

  I Namdalsavisa onsdag 4 desember kan vi lese om 16-årige Kevin som ikke får flytte med sine foreldre fra Sverige til Lierne uten å måtte slutte på videregående skole i 6 mnd for å bo fast i Norge, med argument i Norsk regelverk. Vil statsråden gi skattemyndighetene ordre om bruk av skjønn slik at familien samlet kan bosette seg i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:475 (2019-2020)

  Innlevert: 04.12.2019

  Sendt: 04.12.2019

  Til behandling

  Hvordan kan regelverket for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav i tildelingskontrakter endres, slik at entreprenørene ikke må ta for stor belastning for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav, samtidig som man unngår bevisst forskyvning av betaling av merverdiavgift?